Daglig leder og styreleder i Yippi Flatåsen, Odd Einar Eriksen, forteller at de skal bygge blokker i seks etasjer på det tidligere landbruksjordet.

– Det er en folkerik bydel og ei fin tomt. Det er flatt, har utsikt og er solrikt. Det blir et flott boligfelt sammen med de andre boligprosjektene her, med store grøntarealer og åpent og fint. Jeg tror det blir attraktivt, sier Eriksen.

foto
Daglig leder og styreleder Odd Einar Eriksen i Yippi Flatåsen Foto: Morten Antonsen

Villaservice har kjøpt et felt på 2,5 mål av den 60 mål store boligutbyggingen. Prisen er 25 millioner kroner. Det var i 2020 at politikerne i Trondheim sa ja til utbyggingen på jordene, hvor det til sammen skal bygges rundt 520 boliger i opptil seks etasjer. I tillegg til boliger blir det felles grøntareal, lekeareal og turveier. Gården Flatåsen Nordre skal reguleres som hensynssone kulturmiljø.

Lavpriskonseptet Yippi er hovedsatsingen til Villaservice, som eies av brødrene Odd Einar og Åge Eriksen.

– Det langsiktige målet er å bygge Yippi i de fleste bydeler i Trondheim. Vi har ikke vært på Flatåsen før, og det er en spennende bydel, sier Eriksen.

– Andre utfordringer

På Lund Østre på Lundåsen er 108 Yippi-leiligheter bygd ferdig for ett og halvt år siden, og ytterligere 60 er under bygging her. I mars ble 98 Yippi-leiligheter lagt ut for salg i Fortunalia.

– Her ble 94 solgt allerede rett etter salgsstart, sier Eriksen, og legger til at 82 av dem var de billigste treromsene.

Villaservice kaller Yippi et lavpriskonsept. I Fortunalia er det tre- og fireroms leiligheter med bruttoareal fra 45 til 72 kvadratmeter, som koster fra 2 490 000 til 3 990 000 kroner.

Salgsstart for de rundt 100 leilighetene på Flatåsen blir i januar neste år.

I mars satte Norges Bank opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent, og varslet samtidig sju nye rentehevinger innen utgangen av neste år. Men boligkjøperne har ikke blitt mer tilbakeholdne, selv om boliglånene blir dyrere, forteller Eriksen.

– Vi har ikke merket det for Yippi. Nå er det andre utfordringer, det er litt trøbbel med leveranser på grunn av krigen i Ukraina, og det fører til prisoppgang på tjenester og varer, sier Eriksen.

Han forteller også at de kan være interessert i å kjøpe mer areal på Flatåsen Nordre.

LES OGSÅ: Vil bygge nytt lokalt sentrum med 230 boliger på parkeringsplass

Skal selge flere

Tidligere i år kjøpte boligkonsernet JM et felt av utbyggingen Flatåsen Nordre for 70 millioner kroner. De skal bygge 177 leiligheter. Et annet felt på området ble kjøpt av Obos Block Watne i fjor.

foto
Den planlagte utbyggingen på Flatåsen Nordre sett fra sør. Foto: Illustrasjon: Visualis as v/Matthias Herzog

Ifølge tinglysingen av det siste salget, er det den opprinnelige grunneieren som selger til Yippi Flatåsen. I realiteten er det utviklingsselskapet Heimdal Eiendom som selger. Heimdal Eiendom har stått bak reguleringsplanen, etter at de kjøpte området i 2015.

Heimdal Eiendom var tidligere en del av konsernet Heimdal Gruppen, før konsernet ble delt opp. Selskapet utvikler tomteområder for å bygge ut selv og å selge til andre. Ellen Tveit Klingenberg er hovedeier og administrerende direktør i Heimdal Eiendom.

– Det er tunge investeringer, og vi får til å bygge ut området i et litt raskere tempo hvis flere aktører er med, sier Klingenberg.

foto
Administrerende direktør Ellen Tveit Klingenberg i Heimdal Eiendom Foto: Terje Svaan / Adresseavisen

Hun forteller at de skal selge flere felt av utbyggingen.

– Det er to felt som ikke er solgt. Vi er i forhandlinger om ett av dem, som er på 8,5 dekar, sier Klingenberg.

LES OGSÅ: Mange vil bygge i landbruksområder

– God miks

Hun sier det er bra med ulike konsepter som blant annet Yippi på Flatåsen Nordre.

– Eiendommen ligger opp mot Flatåsen. Der er det fra før mange leilighetsbygg som er uten heis, så det kan være et ganske bredt marked for disse leilighetene. Block Watne retter seg mer mot familiesegmentet. De bygger blant annet rekkehus. Jeg tror det blir god miks på området, med ulike aktører som har ulike konsept. Det blir et godt supplement til området rundt. Det blir boliger både for de nyetablerte, mer etablerte og de som har kommet lenger i livet, sier Klingenberg.

Siden det er et område med dyrka mark som blir boligområde, gir Heimdal Eiendom dyrkingstilskudd til oppdyrking av nytt land, forteller Klingenberg.

– For alle dekar vi selger videre, gir vi dyrkingsbidrag for at andre bønder kan dyrke opp det dobbelte. Vi har inngått en avtale med Norsk Landbruksrådgivning, hvor bønder kan søke og få tilskudd til areal godkjent til nydyrkingsareal, sier Klingenberg.

Det er partner Rune Husby i Norion Næringsmegling som har meglet salget av tomta. Grunneier ønsker ikke å kommentere salget.