Disse tallene forteller alt om hvor stort prosjektet i Ustmarka kan bli. Ledelsen i Norsk industriutvikling og milliardselskapet Valinor informerte formannskapet om planene for et 5500 mål stort næringsområde for grønn industri i Ustmarka.

Det antydes at satsinga kan gi flere tusen arbeidsplasser. Får man realisert planene, vil Ustmarka og Orkland bli et tyngdepunkt innen grønn industri – ikke bare i Midt-Norge, men i hele landet.

Ikke akkurat hverdagskost

Oddbjørn Bang er en av svært få i Orkland kommune som har kjent til planene i en tid nå. Han var et stort smil da nyheten sprakk i formannskapet for noen dager siden. Med en trillende latter slo han fast følgende:

– Det er ikke hverdagskost i Orkland, dette. Men det er helt i tråd med det vi ønsker å stå for. Dette vil være viktig for hele Trøndelag, og det vil også ha nasjonal betydning.

Begeistret ordfører

– Hvordan reagerte du da du skjønte at dette var seriøse planer av et så stort format?

– Jeg ble begeistret! Dette viser at vi har lyktes med å skape interesse for kommunen vår. Ikke minst gjennom det som har skjedd med Norsk kylling og travet. Dette er prosjekter som er lagt merke til. Vi har vist at vi ønsker å legge til rette for forholdsvis store etablerere.

Stort tomteområde

Det aktuelle området ligger mellom Sølberget og Ålvatnet, nordøst for Ustjåren. Dersom anslagene for det enorme antall arbeidsplasser slår til, vil det bli et stort behov for boliger og annen infrastruktur.

– Dette kan føre til at Ustjåren blir en egen bydel, der vi på sikt må bygge skole og barnehage. Næringsområdet ligger så nært Ustjåren, at man kan gå eller sykle til og fra arbeid dersom man bosetter seg på Ustjåren.

Over tusen mål er klart og ferdigregulert til boligformål på Ustjåren. Foto: Arkiv

Endelig ny vei?

Folket på Ustjåren har i mange tiår kjempet for en bedre vei til grenda. For en del år siden la noen grunneiere fram et forsalg om å regulere et stort område til boliger. Håpet var at boligbygging kunne få fart på veiprosjektet.

Grunneiernes idé førte til at et massivt område på 1011 mål ble avsatt til boligformål. Det anslås at det vil være plass til 741 boliger på arealet.

Nå kan det grønne skiftet bli den utløsende årsaken til at det blir fart i både vei- og boligbygginga.

Stor tro på investoren

Bang og de få andre som har hatt litt tid til å sette seg inn i prosjektet, har stor tro på at dette er noe langt mer enn spennende planer.

Det at en aktør som Valinor står bak, gjør at man tar planene på ytterste alvor. Valinor har gjennom et kvart århundre investert enorme beløp i klimavennlige prosjekter. Nå er Orkland og Ustmarka neste store prosjekt for milliardselskapet.

Pål Selboe Valseth er leder i milliardselskapet Valinor. Onsdag fortalte han formannskapet om de gigantiske planene selskapet har for grønn industri i Ustmarka. Foto: Catharina Morken

Ambisiøs kommune

Orkland, og da først og fremst Orkanger, har vært aktivt med i den industrielle utviklinga helt siden den industrielle revolusjonen på slutten av 1880-tallet.

Da oljenæringa så dagens lys for over femti år siden, tok Orkdal kommune et ekstremt ambisiøst grep. Orklas elvedelta ble fullstendig endret og delvis demmet opp, elva ble flyttet – og i stedet fylte man opp et stort område som sto klart da de oljerelaterte bedriftene etter hvert meldte sin ankomst.

Slik ble Grønøra et tyngdepunkt i leverandørindustrien til olje- og gassnæringa.

– Det som verden trenger

Det som skjedde på Grønøra på 1970-tallet, ble en del av en svært innbringende industri; en industri som har vært helt avgjørende for vår velstandsutvikling. Samtidig har denne industrien vært en del av ei lite klimavennlig næring.

Nå ønsker Orkland nok en gang å være på offensiven.

Når Orkland nå står foran det som kan bli en ny industriell æra, i skogene nordøst for Ustjåren, er det produkter som skal ta oss ut av klimakrisa som man ønsker å produsere. Svein Erik Jørgensen oppsummerte det slik:

– Dette er akkurat det vi trenger som nasjon, og det er det som verden trenger.