- Den prisdumpingen vi ser med kronetilbud på lokkevarer er jeg svært kritisk til. Det handler om at matprisene settes på et uetisk nivå. Når kjedene selger med tap etableres et press bakover i produksjonskjeden, som industrien og råvareprodusentene kjenner. Denne typen prisdumping gir hamstringstendenser hos mange forbrukere. Jeg frykter det derfor fører til økt kasting av mat, som allerede er på et for høyt nivå, sier Bartnes.

Dagligvarekjedene har i år dumpet prisene på flere varer enn tidligere til et svært lavt nivå før jul. Frykt for å komme dårligst ut i pristestene før jul er en av hovedgrunnene.

I VG hyller imidlertid landbruksminister Sylvi Listhaug den sterke konkurransen på dagligvareprisene.

- Jeg er enig i at det er bra med konkurranse, slik at forbrukerne får et mangfold av produkter som prises forskjellig. Men når maten er i ferd med å bli verdiløs og matministeren hyller gibort-priser, har statsråden gått for langt. Dette ødelegger verdien av maten i en høytid der mat står svært sentralt, mener Bartnes.

- Uverdig

I ressurs- og klimasammenheng synes ikke bondelagslederen det er matvarekjedene verdig å selge surkålpakker for én krone og Gildes julepølse for ni kroner.

- I dagens klimadebatt håper jeg dette spørsmålet kommer opp i ordskiftet. Å kaste mindre mat er et av de enkleste tiltakene samfunnet kan gjøre for å redusere klimaavtrykket vårt. Prisdumping som bidrar til at vi kaster mer mat, bør derfor ikke skje, sier Bartnes.

- Prispress til fjøsdøra

Han frykter prisdumping på enda flere matvarer skaper press på prisene til flere produsenter.

- Kjedene har drevet priskrig på ulike varegrupper i lang tid. Vi kjenner til eksempelet med billigsalg av fersk ribbe rett før jul. Svinenæringen kjenner prispresset bakover, frem til fjøsdøra og bondens råvarepris. For de produktene som blir utsatt for prisdumping i dag, blir kjedenes tap presset bakover på leverandørsiden, sier Bartnes.

Han oppfordrer dagligvarekjedene til å konkurrere på mer enn pris.

- Jeg er fortvilet over at kjedene konkurrerer ensidig på pris. Jeg vil oppfordre dem til i større grad å legge vekt på kvalitetsutvikling og utvikling av nye, spennende produkter, og gi nye leverandører innpass i hyllene, sier Bartnes.

- Blir vant til dumpingpris

Han frykter forbrukerne venner seg til de lave prisene.

- Når forbrukerne over tid blir tilvent det nye prisnivået på produktene, blir det krevende for butikkene å opprettholde volumsalget samtidig som man forsøker å gjeninnføre det riktige prisnivået, sier Bartnes.

Kommunikasjonssjef Bjørn Brennskag i dagligvareleverandøren Orkla Foods Norge sier at det er kjedene selv som setter prisene, og at Orkla ikke har noen kommentar til de prisene som nå settes blant annet på enkelte Toro-produkter.