I desember-skumringen utenfor Askos enorme regionlager i Trondheim er en flokk mennesker samlet for å bivåne en verdensnyhet.

Først i verden

For første gang i verden har en bedrift installert et eget anlegg for å produsere hydrogen til eget transportbruk. Midt i flokken står en godt voksen mann som ikke gjør mye ut av seg. Han strekker seg for å se det som skjer når Sintefs forskningssjef Steffen Møller-Holst får æren av å ta i bruk hydrogenanlegget som skal gjøre verden til et litt bedre sted.

Går foran, står bak

Torbjørn Johannson står bak i flokken på Tiller denne ettermiddagen. Han går likevel foran og tråkker spor. Uten mannen med grå frakk og grønt slips, ville ikke Norgesgruppen ledet an i det grønne skiftet. Da ville resten av næringslivet manglet en bjellesau, mens myndighetene ville hatt et utstillingsvindu mindre.

foto
Først: Neste år får Asko på Tiller verdens første hydrogendrevne lastebiler. Styreleder og klimaentusiast Torbjørn Johannson gleder seg. Foto: Håvard Jensen

Torbjørn Johannson er selv beskjeden og gir æren til sine medarbeidere. Han strekker seg til å innrømme at forslag til klimatiltak nok har større gjennomslagskraft når de kommer fra ham enn fra folk lenger ned i organisasjonen i Norges største dagligvaregrossist.

- Ja, det er nok slik. Det er ikke til å komme fra, sier mannen som er hovedperson for en aldri så liten klimabegivenhet i Trondheim denne halvmørke desemberdagen.

Norgesgruppen

Torbjørn Johannson er daglig leder i Joh. Johannson AS, selskapet som eier 70 prosent av Norgesgruppen. Videre er han styreleder i Asko, som distribuerer varer for gruppens dagligvarekjeder. Sammen med sin bror Knut Hartvig Johannson har 69-åringen tidligere også vært medeier i Joh. Johannson. Rollen som største eier av Norges største dagligvareaktør er nå overlatt til Torbjørns nevø, Johan Johannson.

Ikke som andre ledere

Torbjørn Johannson er ikke som andre næringslivsledere. Han har ikke bare makt og penger, men også vilje til å bruke makten og pengene til handling for å redusere CO2-utslipp. Ved åpningen av Askos hydrogenanlegg på Tiller, snakket Johannson om miljøtiltak, klima, integrering av innvandrere, til og med om likestilling, selv om Norgesgruppen ikke er noe forbilde på det området.

- Bare gjør det

- Flere i næringslivet bør gjennomføre klimatiltak. Det er mye næringslivet kan gjøre på egen hånd for å kutte klimautslipp, uten at de må vente på myndigheter og kunder. Det er ikke noe å vente på. Det er bare å gjøre det, sier Johannson.

- Hvorfor er det så få personer i ledende stillinger i næringslivet som holder klimafanen høyt?

- Ja, det lurer jeg også på. Jeg trodde det var naturlig for alle å ta hensyn til klimaet. Å kutte utslipp er rett og slett et ansvar vi har av hensyn til våre barn og barnebarn og alle andre som skal leve på jorden i fremtiden.

foto
Begge deler: - Vi må bruke både hjertet og hjernen når vi tar beslutninger om miljø og klima, sier Torbjørn Johannson. Han er ikke redd for å bruke sin innflytelse i Norges største dagligvareaktør til å gjennomføre kostbare klimatiltak. Foto: Håvard Jensen

- Fordi det er riktig

Johannson er utdannet siviløkonom. Han er ikke glad i uttrykket samfunnsansvar.

- Etikk er et bedre ord. Vi gjør ikke dette med hydrogen i Trondheim og andre klimatiltak for å vise samfunnsansvar, men fordi det er riktig å gjøre det, sier styrelederen i Asko.

Han står i spissen for en virksomhet som tar mål av seg til å bli klimanøytral i 2020, og som skal ha alle selskapets 600 lastebiler på utslippsfritt drivstoff før 2026. Målet om egen, klimanøytral kraftproduksjon er godt i rute. I løpet av neste år vil Asko bli en av bedriftene i Europa som produserer mest solenergi til eget bruk. Snart åpner distribusjonsselskapet også fem vindmøller i Rogaland.

- Trenger klimamål

Torbjørn Johannson er ikke like sikker på at de greier den selvpålagte tidsfristen om null utslipp fra egne lastebiler.

- Men vi skal prøve. Og setter du ikke et tydelig mål, skjer det i hvert fall ingen ting.

Lavere krav

Johannson understreker at det ikke var hans idé å lage et hydrogenanlegg i Trondheim. Forslaget kom fra Sintef og den regionale ledelsen i Asko. Men investeringen på 70 millioner kroner hadde ikke blitt noe av uten støtte fra Torbjørn Johannson og resten av styret i Norgesgruppen. Han bekrefter at Norgesgruppen har satt et lavere avkastningskrav på miljøinvesteringer.

- Vi kan bare glemme klimatiltak hvis vi skal kreve samme avkastning som på andre investeringer. Det går ikke, sier Johannson.

Han mener det er lettere for dem som familieeid bedrift å slakke på avkastningskrav, enn det er for bedrifter som er notert på børsen.

- Vi kan ha en lengre tidshorisont enn de som er på børsen. Vi trenger ikke å bli målt på avkastning fire ganger i året, sier Johannson.

Inviterer konkurrentene

En av de nærmeste naboene til Asko på Tiller er konkurrenten Coop. Litt lenger sør, men fortsatt bare noen minutter unna, har Rema sitt distribusjonslager.

- De kan gjøre nøyaktig det samme som vi gjør. Er det ett område der vi ikke skal konkurrere, så er det om klimatiltak. Det hadde vært fint for klimaet hvis Rema og Coop også kutter sine utslipp, sier Johannson.

Dytter på andre

Asko Midt-Norge på Tiller skal produsere hydrogen fra solceller på eget tak. Hydrogenet skal være drivstoff for gaffeltrucker, der noen av dem allerede er i bruk, og for lastebiler som skal levere varer. Disse lastebilene blir levert fra produsenten Scania først neste høst. Da Asko forhørte seg hos leverandører av lastebiler, var det ingen som kunne levere en fiks, ferdig hydrogenbil. Visekonsernsjef Christian Levin i Scania bekreftet ved åpningen på Tiller at uten bestillingen fra Asko, ville det gått ennå to år før de ville vært i stand til å levere lastebiler som bruker hydrogen som drivstoff.

- Det viser jo at det vi gjør virker og har betydning, sier Torbjørn Johannson