På taket av en tomannsbolig på Nardo i Trondheim er montører i ferd med å sette opp til sammen 24 solcellepaneler, som hvert år kan produsere i underkant av 3400 kilowattimer til hver av boligene.

I en av boligene bor Lise Randeberg og mannen. Hun er president i teknologorganisasjonen Tekna, og i tillegg professor ved Institutt for elektroniske systemer på NTNU.

- For meg personlig er det teknologiutviklingen og hvordan dette fungerer som er viktigst, i tillegg til miljøaspektet, sier Randeberg om beslutningen om å installere solceller på taket.

foto
Lise Randeberg Foto: CF Wesenberg

- Jeg er opptatt av å ta i bruk ny teknologi og er veldig nysgjerrig på hvordan dette vil virke. Å kunne se hvor mye strøm som blir produsert og hvordan utvekslingen mot nettet fungerer, sier hun.

Pilotkunder

Det har gått halvannet år siden Trønderenergi etterlyste pilotkunder som ønsket å installere paneler på taket. Over 2000 meldte seg, og ni ble valgt ut til å være med på prøveprosjektet.

Prosjektleder Per Olav Borgsø i Trønderenergi sier at de har gode erfaringer fra pilotprosjektet, og at de i midten av september åpnet for ordinær bestilling av solcellepaneler.

- Etter det har vi fått utrolig mange henvendelser. Mange er bare nysgjerrige, og det er nå i overkant av 60 kunder som har fått tilbud, og som enten har fått installert anlegg eller er i en fase hvor de skal bestemme seg, sier Borgsø til Adresseavisen.

foto
Prosjektleder Per Olav Borgsø i Trønderenergi. Foto: Mariann Dybdahl

Et anlegg av den størrelsen som installeres på hver av de to boligene i Blåklokkevegen koster i utgangspunktet i overkant av 60 000 kroner, etter at engangsstøtten på drøyt 14 000 kroner fra Enova er trukket fra.

Trønderenergi anslår at strømproduksjonen vil være på i underkant av 3400 kilowattimer årlig, noe som tilsvarer rundt en sjettedel av strømforbruket til en normalhusstand.

foto
Energi: På tomannsboligen på Nardo monteres det tilsammen 24 solcellepaneler, som hvert år kan produsere i underkant av 3400 kilowattimer til hver av boligene. Foto: Terje Svaan

Levetid på 30 år

Hvor lang tid det tar før man har spart inn kostnadene ved å kjøpe anlegget vil avhenge av fremtidig strømpris og nettleie, men med dagens priser vil det ta rundt 19 år. Til gjengjeld har anlegget en levetid på 30 år.

I tillegg vil kundene få tilbud om å bli såkalte plusskunder, der Trønderenergi tilbyr seg å kjøpe tilbake overskuddsstrøm for én krone per kilowattime i dag.

- Spesielt i sommermånedene er det overskudd hos de aller fleste, sier Borgsø.

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi sier at det er idealistene som er først ute med å bestille slike anlegg.

- Det som installerer solceller gjør det ikke nødvendigvis for å få en økonomisk effekt i dag, men dette er folk som er opptatt av miljøet og som er teknologiinteresserte, sier han.

foto
Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi. Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen

Konkurrenter

Den nordtrønderske strømkonkurrenten NTE lanserte sin satsing på solenergi i juni i år. Også Gauldal Energi startet i sommer med å selge solcellepaneler, og i tillegg har nyoppstartede selskaper som Otovo vært tidlig ute med å tilby solcellepaneler til privatboliger.

Internasjonalt har elbilprodusenten Tesla begynt å tilby taksten med som inneholder solceller, mens giganter som Apple og Google også har investert i solenergiprosjekter. Gjersvold sier at energimarkedet er i stor endring, og at det er viktig for Trønderenergi å være med i startfasen hvis de skal spille en rolle fremover.

- I Trondheim har vi et veldig stort fortrinn gjennom å ha NTNU og deres kunnskap og kompetanse. Vi skal ikke konkurrere med Tesla, men vi skal konkurrere der vi har et fortrinn i Norge og Norden, sier han.

- Dere får ikke noe nettleie fra dem som produserer sin egen strøm. Hva betyr det for dere?

- På lang sikt kan man se på det som en utfordring først og fremst for staten. De tar halvparten av nettleien, og energisystemet har lenge vært en melkeku for staten. De bør kanskje være mer bekymret enn oss, sier Gjersvold.

Bedrifter går foran

Han sier at det er anslått at solenergi kan stå for mellom fem og ti prosent av den totale energiproduksjonen i Norge om ti år.

Enkelte bedrifter har også begynt å produsere sin egen strøm med solceller på taket. Dagligvaregrossisten Asko har lagt solceller på sitt anlegg på Tiller, og den nye Kiwi-butikken på Dalgård i Trondheim skal ha 560 kvadratmeter med solcellepaneler.

Gjersvold sier at de foreløpig ikke har levert solanlegg til bedriftsmarkedet, men at de er i dialog med flere aktører.

- Akkurat på dette området er det også litt mer konfidensielt hva vi jobber med, sier han.