- Tingrettens dom er påanket fordi den bygger på et uriktig faktisk og rettslig grunnlag, opplyser den tidligere styrelederens nye advokat til lokalavisa Hitra-Frøya.

Selskaper knyttet til Kvernhusvik skipsverft på Hitra har saksøkt sin tidligere styreleder i et sivilt erstatningssøksmål. Søksmålet gikk blant annet på at styrelederen hadde gjort ulovlige transaksjoner, og unndratt inntekter til eget formål.

Saken ble behandlet i Trøndelag tingrett i februar.

Saksøkte erkjente ingen skyld i økonomisk mislighold, mente flere av kravene uansett var foreldet, og hevdet utbetalingene stort sett var avtalt med andre ledere.

Retten trodde ikke på ham.

Den tidligere styrelederen ble dømt til å betale tilbake 4,9 millioner kroner til Kvernhusvik-selskapene.

Gjennom ny advokat Jens-Henrik Lien bekrefter den tidligere styrelederen at saken er anket til lagmannsretten.

– Jeg kan bekrefte at jeg har overtatt som prosessfullmektig for (...) i anledning ankesak i Frostating lagmannsrett. Tingrettens dom er påanket fordi den bygger på et uriktig faktisk og rettslig grunnlag, svarer advokaten i en e-post til Hitra-Frøya.

Advokaten skriver at verken han eller den tidligere styrelederen har noen flere kommentarer til saken.