- Når en mann står her oppe og skal stupe, hvor vil han lande?

Det er Fredrik Hjartsjø Kittelsen (23) som spør. Kittelsen er på dagtid hovedsakelig andreårsstudent ved linjen for Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, men på ettermiddag er han privatlærer i realfag og sammen med to medstudenter har han opprettet selskapet MathAid.

Amalie Holm Rabben (17) regner seg frem til svaret på hvor stuperen vil lande. Rabben går sisteåret på Strinda videregående skole, men vil ta opp igjen faget praktisk matte fra førsteåret. Nå betaler hun 400 kroner timen for å få sin egen mattelærer hjem til seg, dette semestret bruker hun to timer i uken sammen med lærer Kittelsen.

Tredoblet leksehjelpsmarked

Det er hun slett ikke alene om å gjøre, for stadig flere kjøper leksehjelp. Tall fra Statistisk sentralbyrå og Brønnøysyndregistrene viser at det i 2008 var 111 aktive timelærervirksomheter i Norge. Per januar 2015 var tallet tredoblet til 300. Dette er tall VG har hentet inn.

Kittelsen som er daglig leder i MathAid har jobbet som privatlærer før også, og det var det økte behovet som gjorde at han så at dette kan bli god butikk.

- Alle vi som er medgründere av MathAid har tilbydd privatundervisning i realfag på egenhånd tidligere. Nå har vi etablert et eget selskap som tilbyr privatundervisning til elever i ungdomsskolen og videregående skole, dette fordi vi ønsker å øke realfagkunnskapen til skoleelever i Trondheim. Vi tilbyr skreddersydde læringsprogrammer for enkeltelever ved hjelp av en-til-en-undervisning. For mange vil det være et godt supplement til undervisning av en lærer som har 30 elever og må tilpasse undervisningen til gjennomsnittseleven, sier Kittelsen.

Kurerer matteskrekk

MathAid har fått støtte av Spark som er et veiledningstiltak ved NTNU og av Trønderenergi. Gründerne går selv på et studie som har et av landets høyeste opptakskrav, og hvor realfag er et krav.

- Synes du ikke skolen selv bør ta seg av matteopplæringen?

- I en ideell verden hadde det ikke vært behov for oss, men nå er det dessverre slik at cirka halvparten alle som tar praktisk matte i første året på videregående får karakteren 1 eller 2. Dette ifølge Utdanningsdirektoratet. Da er det åpenbart at det er behov for privatundervisning. Hva det skyldes kan diskuteres, om det er skolen som ikke gjør jobben sin eller det er holdninger til faget hos eleven eller foreldre. Mange har rett og slett matteskrekk. Vi tilbyr både hjelp til dem som vil unngå å stryke og til dem som behøver det lille ekstra for å sikre seg toppkarakteren, sier Kittelsen.

Billigere enn gitartimer

MathAid er helt i oppstarten og har foreløpig fire faste elever. Rabben synes 400 kroner timer er en grei pris å betale, for å sikre et bedre karaktersnitt når hun neste år er avgangselev.

- For meg er dette til stor nytte, jeg får lekser og må jo gjøre dem når Fredrik kommer hjem til meg og sjekker at de er gjort. Jeg får mer struktur på jobbingen og raskt svar på alle spørsmål. Jeg tar første året matte på tre måneder nå i høstsemesteret, og skal opp i eksamen til jul. Jeg er sikker på å gjøre det mye bedre enn sist, og med bedre snitt neste år har jeg flere studievalg å velge mellom, sier 17-åringen.

Heller ikke Kittelsen synes 400 kroner timen er dyrt.

- Det er jo langt mindre enn mange betaler for eksempel for en gitartime. Husk at vi som er lærere kommer forberedt, og brukes timen godt får eleven mye ut av den. De fleste konkurrentene tar mer, det er vanlig å ta 550–600 kroner timen.Vi vil være billigere, slik at personlig undervisning blir tilgjengelig for flere og samtidig vil vi skape gode jobber til flinke studenter i et vanskelig deltidsarbeidsmarked i Trondheim, sier Kittelsen.

Nettverk med toppkarakterer

Gründerne har ambisjoner og vil fortsette å utvikle MathAid mens de studerer.

- Vi håper å komme oss ordentlig inn på markedet, og gjerne også undervise i enda flere fag etter hvert. Vi har et stort nettverk på NTNU, og dermed er det lett for oss å finne flinke fagfolk. Vi har en liste på hundre interesserte som gjerne vil undervise hos oss. Potensialet i privatundervisning er stort og vi har et nettverk som gir tilgang på lærere med utelukkende toppkarakterer, sier Kittelsen.