Tidligere i år har den trønderske kjeden åpnet nye sentre på Ranheim og på Melhus, og denne uken var det innspurt for ferdigstillelsen av det nye 3T-Fossegrenda i Trondheim.

Da Adresseavisen var innom senteret denne uken var gulvene dekket av plast og utstyret på vei opp, men over helgen kan daglig leder Emilie Rye ta i mot de første kundene.

foto
Nytt: Gruppekoordinator Lene Kristine Sjøflot (t.v.) og daglig leder Emilie Rye utenfor 3Ts nye senter i Fossegrenda, der Fresh Fitness tidligere holdt til. Foto: Leikny Havik Skjærseth, Adresseavisen

- Stor konkurranse

3T tok over lokalet i Fossegrenda etter lavpriskjeden Fresh Fitness, som stengte dørene i slutten av mars i år.

I årsberetningen til morselskapet 3T Produkter Holding skriver styret at virksomheten «preges av stor konkurranse fra mange aktører», og at det i de siste årene har blitt «etablert en rekke nye mindre aktører» i det lokale markedet.

Konsernets inntekter endte i fjor på drøyt 240 millioner kroner, som var en økning på nær ni millioner kroner fra 2015.

Administrerende direktør i 3T, Hilde Thommesen Holck, opplyser til Adresseavisen at de er veldig fornøyd med utviklingen, konkurransesituasjonen tatt i betraktning.

- Markedet har vært preget av priskrig mellom kjeder og mange nye små aktører som vil etablere seg. Vår strategi har vært å differensiere oss fra lavpristrenden, og heller rendyrke det vi står for: trim, trening og trivsel. Vi har gjort trening mer tilgjengelig for medlemmene våre ved å levere større åpningstider og flere treningssenter, skriver Holck i en e-post.

Hun sier at de heller ikke har vært nødt til å redusere prisene:

- Det ser nå ut som at medlemmene våre er villig til å betale det det koster og de er veldig lojale, skriver hun.

foto
Skinnende: Aerobicsalen på nye 3T-Fossegrenda Foto: Leikny Havik Skjærseth, Adresseavisen

Avkastning

Regnskapet viser at driftsresultatet endte på 39 millioner kroner i fjor, noe som var tilnærmet uendret fra året før. Konsernets resultat før skatt økte likevel med 20 millioner kroner, noe som hovedsakelig skyldes at finansinntektene økte fra 2,7 til 18,7 millioner kroner.

3T Produkter Holding eier indirekte 70 prosent av aksjene i det trondheimsbaserte forvaltningsselskapet Forte Fondsforvaltning, og har også plassert penger i selskapets aksje- og obligasjonsfond

Adresseavisen har tidligere skrevet at de to fondene Forte Trønder og Forte Norge var de to norske aksjefondene som gjorde det best i fjor, med en avkastning på henholdsvis 51 og 47 prosent.

Holck sier at det hovedsakelig er verdiøkningen av plasseringene i Forte-fondene som forklarer de økte finansinntektene. Hun sier også at de er kjempefornøyde med årets resultat for konsernet.

- Vi føler vi har en meget god oppadgående kurve. Resultatet er en ting, men vi er mest fornøyd over at besøket øker og at trønderne fortsetter å trene hos oss i så stor grad. Medlemmene bruker oss enda mer, skriver hun i e-posten.

foto
Fornøyd: Administrerende direktør i 3T, Hilde Thommesen Holck, opplyser til Adresseavisen at de er veldig fornøyd med utviklingen for treningssenterkjeden. Foto: Terje Visnes

Utbygging

I fjor høst ble det kjent at 3T planlegger å bygge et privat sykehus og syv nye næringsbygg rundt det eksisterende treningssenteret og hovedkontoret på Rosten i Trondheim. Planene omfatter også omsorgsboliger for eldre, i tillegg til kontorer med rom for 2700 arbeidsplasser.

Holck sier at de fortsatt jobber med planene:

- Vi har ikke kommet stort lenger med dette prosjektet annet enn at man jobber på bakrommet med alle grunnundersøkelser, og det som må til for å kunne sette opp en så stor bygningsmasse på denne tomta, sier hun.

Hilde Thommesen Holck eier selv 49 prosent av morselskapet 3T Produkter Holding. De øvrige eierne er Kjartan Thommesen (49%) og Tor Albert og Unni Thommesen (1% hver).