- Mye av hemmeligheten vår er alt vi har valgt å ikke gjøre, sier Tom Arnøy, administrerende direktør i Zedge.

- Tid er den eneste absolutte begrensningen en har, og da er det virkelig viktig å tenke på hva en bruker tiden sin på.

Trondheimsselskapet lager mobilapper som gir brukerne større mulighet til å personalisere sine telefoner, og blir trukket frem av Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN), som et eksempel på selskaper som kan gi Trondheim 100 nye år som teknologihovedstad.

Her kan du lese historien om da Zedge måtte evakuere kontorene sine på Lade.

Eksportmarkedet

- Zedge, Powel og Fara er alle teknologiselskaper som vokser raskt, er lønnsomme, og godt posisjonert for videre vekst, sier Ras-Vidal.

Han viser til tall fra Innovasjon Norge som viser at Norge har tapt rundt 300 milliarder kroner i eksportinntekter, skatter og avgifter siden 2014. Årsaken er i stor grad fallet i oljepris.

Zedge-sjef Tom Arnøy mener vi må bygge opp et økosystem hvor de små kan lære av de store om Trondheim skal beholde sin status i teknologiverden.

- De tre selskapene har sitt primære vekstpotensial på eksportmarkedet, noe som taler for at de vil være sentrale i internasjonaliseringen i det trønderske næringslivet.

Ras-Vidal holdt innlegg under et seminar ved navn «Teknologihovedstaden Trondheim – sannhet eller myte?» under Manifestasjon 2016 i Trondheim torsdag. Manifestasjon arrangeres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen og beskrives som en møteplass og nettverksarena for næringslivet.

Ingen kan alene ta over for oljen

- Alle snakker om at forskjellige næringer er den nye oljen. Det skaper et inntrykk av at én næring kan ta over, og det er bare tull. Flere forskjellige næringer må fylle det tomrommet som oljen kommer til å etterlate, sa han i sitt innlegg under seminaret.

De tre selskapene han trekker frem som eksempler på disse næringene er alle teknologibedrifter fra Trondheim, men etter det er forskjellene store. Zedge utvikler som nevnt mobilapper, mens Powel lager IT-systemer for energi- og byggebransjen. Fara jobber opp mot kollektivtransport og utvikler blant annet sanntidsløsninger for kollektivtransporten.

- Vi har prøvd å bygge sten på sten, samtidig som vi har hatt en ambisjon om å bli en globalt foretrukket leverandør. Den største suksessfaktoren vår er nok at vi har vært sultne og våkne på det som har skjedd rundt oss, og at vi har vi har sett trendene og hvordan teknologiutviklingen har ført til at passasjerenes behov har forandret seg, sier Ørjan Kirkefjord, administrerende direktør i Fara.

Ørjan Kirkefjord i Fara mener at en av de største årsakene til deres suksess er at de har sett hvordan teknologiutviklingen har endret menneskers behov.

Forskningen må bli til penger

Men hva skal egentlig til for at Trondheim skal klare å beholde posisjonen som teknologihovedstad i hundre år til?

- Trondheim er i en perfekt posisjon, men om byen fortsatt skal kunne kalle seg en teknologihovedstad må den i større grad kapitalisere på de gode ideene, sa Ras-Vidal fra FIN under seminaret.

Det er Bård Benum, administrerende direktør i Powel, enig i.

- Vi må sørge for at det ikke bare drives forskning, men at det også utvikles kommersielle aktører som evner å ta de gode ideene og resultatene videre til faktisk anvendelse. En innovasjon er ikke en god idé, en innovasjon er en god idé som tas med ut i verden og som genererer resultater, sier Benum.

- En innovasjon er ikke en god idé, en innovasjon er en god idé som tas med ut i verden og som genererer resultater, sier Bård Benum, administrerende direktør i Powel. Her avbildet med Morten Husom(foran).

Han sier nærheten til universitetsmiljøet var en stor fordel for Powel da de startet opp, og omtaler selskapet som et barn av NTNU og Sintef. Men Benum mener også at byens forskningsinstitusjoner må velge noen satsingsområder.

- Det er mange spennende forskningsklynger i Trondheim, men vi kan ikke ha som ambisjon å være best på alt. Da kommer vi til å bomme, sier han.

Skap et økosystem

Det neste punktet på listen til Ras-Vidal var at de etablerte selskapene må hjelpe de nyoppstartede.

- En er avhengig av å kunne spille på andres kunnskap og kompetanse. Samtidig tror jeg ikke vi skal henge oss for mye opp i å promotere Trondheim som teknologihovedstad. Vi må heller fokusere på å få frem flere suksesser. Det er den beste måten for å fôre økosystemet som vi trenger for å få frem flere oppstarter, sier Arnøy.

Og en viktig del av det økosystemet mener lederen av FIN er kapital og investeringer.

- Trondheim må være virilt rent kapitalmessig. Det er mange som i dag tenker kortsiktig profitt, men vi trenger investorer som kan ta risiko. Investormiljøet i Trondheim i dag er veldig godt, men de må også fortsette å utvikle seg. Alle næringer som skal vokse trenger kapital, sier Kirkefjord.