Dette er svært gode nyheter for hjørnesteinsbedriften i Hemne. Nye ovn 8 på Holla vil ha en prislapp på rundt 800 millioner kroner.

Ovnen, som får en kapasitet på 30 000 tonn i året, blir dermed den største i sitt slag i verden. Anlegget skal være ferdig i løpet av første halvdel av 2019.

Jubel blant de ansatte

Fra Wackers hovedkontor i München kom bekreftelsen onsdag - og den ble mottatt med stor applaus fra de ansatte.

- Ja, dette ble godt motatt blant de ansatte. Jubelen var stor på spiserommet. Dette betyr at vi sikrer arbeidsplassene her, sier verksdirektør Torbjørn Halland til Adresseavisen. Fabrikken, som omsetter for mellom 750 millioner kroner og en milliard i året, leverer silisium internt til Wackers fabrikker i Tyskland. Silisiumet går til kjemisk industri, som produserer silikon eller polysilikon, som brukes i blant annet i solceller, datamaskiner og telefoner.

- Utvidelse av vår kapasitet av silisium er et viktig strategisk skritt for oss, sier Wacker Chemie AGs administrerende direktør, Rudolf Staudigl, i en pressemelding.

- Holla dekker rundt en fjerdedel av vårt behov for silisium. Kapasitetsutvidelsen er nødvendig for å dekke vårt fremtidige behov. Det faktum at vi selv produserer silisiummetall gjør oss mer uavhengig av prissvingninger i markedet og samtidig øker påliteligheten av våre leveranser, påpeker konsernsjefen.

Sikrer 40 nye år

Wacker tok over fabrikken i 2010. De tre ovnene som er i drift per i dag, har for øvrig en kapasitet på til sammen 44 000 tonn.

- Det har hele tiden vært en klar strategi at Holla skal vokse. Vi har hatt et godt gjennomarbeidet prosjekt, som vi har jobbet med over flere år og som nå er vedtatt og skal gjennomføres, sier verksdirektør Torbjørn Halland. Han forteller at ovnen skal bygges på stedet, og at det vil bli flere kontrakter for næringslivet i regionen.

- Selve ovnen vil ruve bra i terrenget med sine noen og 40 meter, sier Halland.

Det er i dag ca. 180 faste ansatte på Holla. Det blir ingen flere ansatte på grunn av utvidelsen. Hovedtillitsvalgt Roger Aune ser stor verdi for hele Hemne-samfunnet i investeringa.

- Dette sikrer fortsatt drift i minst 40 nye år ved hjørnesteinsbedriften i Hemne. Det er vi glade for, sier Roger Aune til avisa Sør-Trøndelag.