Årsaken er for høye nivåer av lakselus. Det skjer bare rundt én måned etter at laksen ble behandlet med det kontroversielle legemiddelet formalin.

Både Salmar og Lerøy Midt og har fått forhåndsvarsel av Mattilsynet om utslakting av til sammen 22 000 tonn laks ved syv anlegg på Nordmøre, skrev Tidens Krav (krever innlogging) tirsdag.

Tilsynets varsel til de to oppdrettselskapene gikk ut fredag og mandag, og skyldes at anleggene i flere uke har ligget over lusegrensen på i snitt 0,5 hunnlus per fisk.

For bare to uker siden ble de samme to oppdrettselskapene pålagt å slakte 3,7 millioner fisk ved fem andre lokaliteter på Nordmøre.

Les også: Kan bli nødt til å tvangsslakte flere millioner laks

Kontroversielt middel

Spesialinspektør og veterinær i Mattilsynet, Aud Skrudland, bekrefter overfor Adresseavisen at to av Salmars lokaliteter hvor det nå kan bli pålagt utslakting, er blant de som ble behandlet med formalin.

Det gjelder anleggene Fjordprakken og Solværet ved Smøla. På tross av behandlingen har selskapet nå fått varsel om at de kan bli nødt til å slakte laksen.

Skrudland sier at ingen av bademidlene som brukes mot lakselus har langvarig effekt i områder hvor smittepresset er stort.

- Liten effekt

- Problemet på Nordmøre nå er mange anlegg med mye lus, noe som gir et stort smittepress. Hvis man ikke samtidig setter i verk andre tiltak, så vil behandlingen ha liten effekt, sier hun.

Mattilsynet har i ettertid gått ut og sagt at formalin er ulovlig å bruke mot lakselus.

Hun påpeker samtidig at ved enkelte lokaliteter lykkes oppdretterne med å holde laksen nærmest ren for lus, selv om de er utsatt for det samme presset.

- De har fokus på blant annet bruk av rensefisk og stell av nøter, og de pleier leppefisken slik at den får optimale forhold, sier hun.

Har du fått med deg at legemiddelleverandøren Veso leverte formalin til Salmars lusebehandling. Nå undersøker Statens legemiddelverk om Veso har brutt legemiddelloven.

Frist ut uken

Tall fra nettsiden Lusedata.no viser at Møre og Romsdal er fylket med størst luseproblemer de siste ukene. I uke 40 hadde anleggene i snitt 0,4 voksne hunnlus per fisk. Uken før var tallet 0,6 voksne hunnlus per fisk, som er over lusegrensen.

Oppdrettsanleggene i Nord- og Sør-Trøndelag hadde i snitt 0,3 voksne hunnlus per fisk i uke 40, mens uken før var tallet i Nord-Trøndelag 0,4.

Skrudland sier at det først og fremst er det nordlige Romsdal og Nordmøre som nå har store luseproblemer.

- Vi håper nå å få ryddet unna så problemet ikke sprer seg til de oppdrettstunge områdene lenger nord, sier hun.

Skrudland sier at et endelig pålegg om utslakting vil avhenge av hvilke opplysninger oppdrettsselskapene kommer med. Selskapene har frist ut uken til å komme med nye opplysninger som kan endre tilsynets forhåndsvarsel.

Salmar: - Rutinevarsel

Konsernsjef Leif Inge Nordhammer i Salmar skriver i en e-post til Adresseavisen at det var hundre prosent effekt da det ble brukt det han beskriver som svært uttynnet formalin.

- For øvrig synes vi det er bra at Mattilsynet har skjerpet tilsynet med næringen. Vi var kommet godt i gang med slakting i henhold til slakteplaner før Mattilsynet kom med sine vedtak. Det er vesentlig mindre fisk på lokalitetene nå enn det som oppgis i Tidens Krav og i nettavisen Ilaks, og tre av fire lokaliteter ville uansett vært utslaktet innenfor de frister som Mattilsynet har satt ut ifra egne vurderinger, skriver han og legger til:

- Mattilsynets sender ut varsel «rutinemessig» dersom man ved en enkelt telling av lus er over grensen på 0,5. Oppdretter kan da gjennom behandling komme under grensen på 0,5, og det har vi lyktes med. Klarer vi holde oss under denne grensen over tid, blir det heller ikke snakk om utslakting.

Vender tilbake

- Hvis det var hundre prosent effekt av formalin, hvorfor er det da kommet varsel om utslakting såpass kort tid etterpå?

- Lusa kommer og går hele tiden. Det er ikke slik at en behandling har effekt i veldig lang tid, det er stadig luspåslag og lokalitetene kan måtte behandles flere ganger for å holde oss under grensen på 0,50, svarer Nordhammer i en ny e-post.