– Vi ser at stillingsmarkedet snur. Det ser ut som om det lyses ut flere stillinger nå enn tidligere, sier Fredrik Schjold, jobbanalytiker og produktdirektør i Finn Jobb.

De har nettopp gitt ut sin jobbindeks for årets fire første måneder. Ifølge publikasjonen skjer 80 prosent av de annonserte jobbyttene gjennom dem.

Trendskifte

– Det vi kan se er at antall utlyste stillinger tilsynelatende har falt siden 2012, men nå er det et trendskifte. Vi har ikke tallene for mai helt klare enda, men det ser også ut som om de tallene kommer til å være høyere enn de var i fjor.

En av bransjene som har stått for en solid bit av økningen er bygg- og anleggsbransjen. Der har antallet stillinger på nettstedet økt med 45 prosent fra 2015 til 2016. Det er også den bransjen som ligger på topp i både Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

– Hypotesen vår er at det er satt i gang mange byggeprosjekter som et svar på at investeringene i andre bransjer har sunket drastisk. Det er det vi ser resultatet av nå, sier Schjold.

Offentlig sektor

Undersøkelsen viser også at trenden med å ønske seg bort fra det private næringslivet og over i offentlige stillinger holder stand.

– Årsaken er primært at folk opplever det offentlige som litt tryggere.

Hele 51 prosent av arbeidstakerne som ble spurt i en undersøkelse gjort av Norstat og Opinion på bestilling fra Finn jobb svarte at de kunne være interessert i å bytte.

– Det er mørke skyer på horisonten og uro i norsk økonomi. Da fremstår offentlig sektor som stadig mer attraktiv enn privat sektor.

I jobbindeksen har Finn også gjort et forsøk på å sette antallet arbeidsledige, basert på tall fra Nav, opp mot antallet stillinger som er utlyst.

Møre og Romsdal topper den statistikken med 16,4 arbeidsledige per stilling i mars 2016. I Nord-Trøndelag er det i underkant av halvparten, 7,6 arbeidsledige per stilling, mens Sør-Trøndelag har 3,3 arbeidsledige per utlyste stilling.

Det eneste fylket med lavere arbeidsledighet per ledige stilling er Oslo med sine 2, og for landet som helhet er tallet 5,1 arbeidsledige per utlyste stilling.

– Det er et forsøk på å danne et bilde av at enkelte fylker har flere stillinger enn andre, men det er så mange variabler at det er vanskelig å konkludere med noe, forteller Schjold.

Blant annet vil sammenhengen mellom hvilke yrker personer ser etter, eller er kvalifisert for, sett opp mot hvilke stillinger som er utlyst være en slik variabel.

Økt ledighet

– Men vi ser at det er en økning i antallet utlyste stillinger. I Nord-Trøndelag var det for eksempel 241 stillinger ute i mars i år. I fjor var det 122 stillinger på samme tid. Når det er så små tall er det vanskelig å si noe konkret om det, men det er likevel en økning på nesten 100 prosent.

Men selv om antallet stillinger har økt øker også arbeidsledigheten ifølge arbeidskraftundersøkelsen Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte mandag. Der kom det frem at arbeidsledigheten i Norge har økt fra 4,6 prosent i siste kvartal 2015 til 4,7 prosent i første kvartal 2016. Det betyr at det per mars 2016 var 130000 arbeidsledige nordmenn.

foto
Fredrik Schjold, jobbanalytiker og produktdirektør for Finn Jobb. Foto: Caroline Roka/Finn.no