Det er klart etter at Foretaksmøtet i Innovasjon Norge har oppnevnt styre for perioden 2022 – 2024. Foretaksmøtet har samtidig oppnevnt Kristin Misund som ny nestleder i styret, opplyser Innovasjon Norge i en pressemelding.

Styreoppnevningen innebærer gjenvalg for seks av de ni medlemmene i styret, mens tre av medlemmene byttes ut.

Nye styremedlemmer blir Kristine Nore fra Buskerud, nordmøringen Arne Ingebrigtsen og Thomas Breen fra Hamar. De tre erstatter Jørand Ødegård Lunde, Helene Falch Fladmark og Jan Løkling.

Arne Ingebrigtsen er fra Kristiansund. Han er rådmann i Kristiansund kommune, i tillegg til å være leder av styringsgruppen for Normen og leder av samarbeidsrådet for Helseplattformen. Ingebrigtsen har erfaring som tidligere gründer knyttet til ClickBase,  Contendo og QuestBack.

Styret for Innovasjon Norge vil med dagen oppnevninger for perioden 2022 – 2024 bestå av:

• Gunnar Bovim (styreleder) • Kristin Misund (nestleder) • Merethe Nygaard Kristiansen • Arvid Andenæs • Heine Østby • Kristine Falkgård • Kristine Nore  • Arne Ingebrigtsen • Thomas Breen

I tillegg vil det bli valgt to styrerepresentanter for de ansatte i Innovasjon Norge.