Det kunngjorde Olje- og energidepartementet i en pressemelding torsdag formiddag.

- Regjeringen skal opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. Jeg er glad for å kunngjøre at selskapet skal ligge i stavangerregionen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i pressemeldingen.

Reduserte klimagassutslipp

Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger, som i hovedsak skal være rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.

Selskapets formål skal være å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom disse investeringene.

Trondheim, Bergen og Stavanger var de tre aktuelle byene for lokaliseringen av selskapet, og Bergens Tidende skrev tirsdag kveld at det ville havne i Stavanger.

Skuffet

I slutten av januar var en trøndersk delegasjon hos Olje- og energidepartementet for å legge frem sine argumenter for at Fornybar AS burde legges til Trondheim, og administrerende direktør Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen reagerte med skuffelse da pilen pekte mot Stavanger.

- Hvis dette er riktig, så er det andre hensyn enn de rent kompetansemessige som ligger til grunn, sa Rian i Næringsforeningen til Adresseavisen i går.

- Helhetsvurdering

Regjeringen ba konsulentselskapet Deloitte lage en rapport om lokaliseringen av fondet. Denne rapporten ble også offentlig torsdag formiddag, og peker på bergensregionen som det beste stedet for lokaliseringen.

«Basert på vurdering av kriteriene innen investeringsmiljø, næringsliv og forskning er vår konklusjon at «Fornybar AS» har størst forutsetninger for å realisere de overordnede målsetningene dersom selskapet lokaliseres i bergensregionen», skriver Deloitte i rapporten.

Ifølge regjeringen er det en helhetsvurdering som ligger til grunn når de likevel legger selskapet til stavangerregionen.

De peker på at regionen har «lang historie med oppstart av teknologibedrifter og kommersialisering av ny teknologi, og har sterke og kompetente investeringsfond».

- Etablering av selskapet i stavangerregionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, men det er viktig for meg å presisere at investeringsselskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt. Det kan også bli med hjemlige selskaper ut i verden, sier Søviknes i pressemeldingen.