Luftfartsforum for Trondheim lufthavn, Værnes som blant annet består av representanter for de to fylkeskommunene, næringslivet og reiselivet, reagerer kraftig på planene til Norwegian.

- Vi er ganske sinte akkurat nå. I tillegg til at en rekke passasjerer mister sine ruter, en dette en alvorlig og dramatisk situasjon for hele næringslivet i Midt-Norge. Vi har aldri tidligere opplevd at et flyselskap legger ned så mange ruter på en gang fra Værnes. Vi frykter at færre direkteruter gjør at Trøndelag blir mindre attraktiv for virksomheter som ønsker å etablere seg i regionen, sier leder Gunn Iversen Stokke i luftfartsforumet og vara fylkesordfører i Sør-Trøndelag.

Nedleggelsene kommer i en periode med en betydelig økning i byggeaktiviteten i regionen.

– Forsvaret bygger ut på Ørland, bygging av vindparker på Fosen er snart i gang og det kommer om få år et nytt campus ved NTNU. Når vi er i så godt driv med mange store prosjekter er det enda viktigere enn før å ha et godt utbygde nett med direkteruter, sier Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen og medlem av Luftfartsforum.

Ut av det blå

Nedleggelsene av de seks rutene kom helt ut av det blå.

- Meldingen, som vi hørte første gang fredag kveld, kom totalt uventet. Vi forventet heller nyheter om nye ruter. Med unntak av Antalya i Tyrkia, har vi ikke hørt at noen av de andre rutene som skal legges ned, sliter med passasjertallet. Snarere tvert imot. Trafikken på Berlinruten har økt med 9,4 prosent hittil i 2016, sier Stokke.

Luftfartsforumet er meget kritisk til politikernes håndtering av flypassasjeravgiften.

- Vi ser nå konsekvensene av at Stortinget har innført en ny flypassasjeravgift. Norwegian varslet fra første stund at avgiften kom til å få konsekvenser for det regionale flytilbudet. Nå er flyplassen på Rygge lagt ned og flere flyplasser får kuttet antall direkteavganger. Politikerne må ta inn over seg hva flypassasjeravgiften har ført til, sier regiondirektør i NHO, Merethe Storødegård.

Forumet frykter at færre direkteruter fra Værnes får en innvirkning på konkurransesituasjonen. – Det er ingen tvil om at Norwegians ruter bidrar til økt konkurranse og påvirker prisene, sier Beisvåg.

Vil ha dialog med Norwegian

De rundt 20 deltagerne i forumet som mandag var samlet til et ordinært møte på Scandic Hell, vedtok å rette en henvendelse til Norwegian om et møte mellom flyselskapet, ordførerne i Trondheim og Stjørdal og fylkesordførerne.

- Vi vil gjøre det vi kan for å påvirke Norwegians avgjørelse. Det haster med å få en dialog med Norwegian.Vi håper det ikke er for sent.

Dersom avgjørelsen er endelig og ikke kan gjøres om, vil vi legge en strategi for å øke tilbudet på Værnes. Vi vil prøve å opprette kontakt med internasjonale flyselskaper for å høre om det er aktuelt med ruter til og fra Værnes, sier Storødegård.

Les også: Jubler for Kjos hele veien til Alicante

foto
Det blir seks færre direkteruter med Norwegian fra Værnes i 2017. Foto: Aleksander Myklebust