Stortinget har nylig vedtatt nye regler for innleie av arbeidskraft. Disse endringene kan få store konsekvenser for bemanningen i helseforetakene.

LES OGSÅ: Bruker millioner for å unngå sykepleierkrise i ferien

Den finske sykepleieren Tiia Vuorinen (34) har fast jobb på nevrologisk avdeling ved universitetssykehuset i Åro. Hun har likevel valgt å jobbe på Buran helse- og velferdssenter i tre måneder gjennom bemanningsbyrået Dedicare.

- Jeg kom hit for å oppleve noe nytt og for å lære språket. Lønnen er bedre enn i Finland, og den norske naturen er flott, sier Vuorinen.

Hun forteller at hun trives godt, og at hun nå har bestemt seg for å bli i Trondheim til neste vår.

foto
Avdelingsleder Ane Volle ved Buran helse- og velferdshjem og sykepleier Tiia Vuorinen, som har jobbet i tre måneder i Norge.

Behovet er der. NAVs bedriftsundersøkelse for 2018 viser at det er mangel på 1125 sykepleiere, 525 spesialsykepleiere og 125 helsefagarbeidere i Trøndelag. Det er forsøkt å rekruttere disse, men uten hell.

Bemanningsbyrået Dedicare har 80 helsevikarer i Trondheim kommune i løpet av sommeren, forteller leder Berit Tromsdal. 150 helsevikarer jobber i Trøndelag gjennom bemanningsbyrået i sommer.

Det er fortsatt mange ledige stillinger utlyst.

- Utlysningene er kun en brøkdel. Vi får aldri dekket behovet i helsesektoren, sier Tromsdal.

Innstrammingene i arbeidsmiljøloven gjør at bemanningsbyråene må ansette de det er permament behov for på fast kontrakt. Dedicare har et permanent behov for sykepleiere, da dette er yrkesgruppen de jobber med.

LES OGSÅ: 100 nye studieplasser til sykepleierutdanning

Ønsker ikke fast jobb

Tiia Vuorinen ønsker ikke fast ansettelse i et norsk bemanningsbyrå.

- Det er bedre uten. Da kan man være her i kortere perioder og bestemme selv når man vil reise hjem igjen. Friheten og fleksibiliteten er viktig, sier Vuorinen.

foto
Tiia er sykepleier fra Finland og jobber som vikar ved Buran Helse- og velferdssenter. Hun ønsker fleksibilitet i arbeidslivet.

Det er nettopp her ordningen ikke harmonerer med fast ansettelse, ifølge Tromsdal.

Dedicare henter inn helsepersonell fra Finland, Sverige og Danmark til Norge, og har avtaler med alle sykehus i Norge og mange av kommunene. Endringene i innleiereglene gjør at disse må ansettes fast og at de har arbeidsplikt.

- Når dette kommer på bordet blir det uaktuelt for mange å vikariere i Norge. De fleste kommer i kortere perioder, og kombinerer det med jobb hjemme. Hvis de ville hatt fast stilling hadde de fått det på dagen, med behovet vi har nå, sier Tromsdal.

LES OGSÅ: Får ikke fylt opp vaktplanen til sykepleierne

- Bidrar til å dekke behov om arbeidskraft

Når det nye regelverket trer i kraft vil bemanningsbyråene miste tilgangen på mange vikarer, da mange vil slutte når de må ha fast ansettelse, ifølge Tromsdal.

- Noen tar vakter i en helg, andre i en måned eller hele sommeren. De ønsker fleksibilitet, og å ha muligheten til å reise og jobbe når de vil, sier Tromsdal.

foto
Leder i Dedicare, Berit Tromsdal, frykter hun ikke vil få nok vikarer som følge av de nye reglene.

Tromsdal forklarer at de ikke er imot fast ansettelse, og at mange av vikarene som er innom ansettes ved helseforetakene de jobber på.

- Vi ser på oss som et supplement, da det er mangel på arbeidskraft i Norge. Vi bidrar til å dekke dette, sier Tromsdal.

- Frykter mange havner utenfor

Daglig leder i bemanningsbyrået Jobzone, Gunn Iren Svendsen, forteller at situasjonen er den samme i bygg- og anleggsbransjen.

- Generelt bidrar bemanningsbransjen til å skaffe arbeidskraft der det er stor mangel på både faglærte og ufaglærte. Mange hos oss har hull i CVen, droppet ut av skolegang eller vært arbeidsledig i lang tid. De prøver en ny hverdag gjennom bemanningsbransjen, og en del lykkes, mens andre gjør det ikke. Den risikoen kan ikke bemanningsbransjen ta, sier Svendsen.

Når de ikke har mulighet til å ha løse avtaler med enkeltpersoner, frykter Svendsen at mange vil havne utenfor arbeidslivet når regelverket trer i kraft.

foto
Anna Ceselie Brustad Moe ved NHO og Gunn Iren Svendsen, daglig leder i bemanningsbyrået Jobzone, mener endringene i innleiereglene må konkretiseres. - Man må kunne ha flere tanker i hodet samtidig, og ta hensyn til de som ikke ønsker fast ansettelse, sier Brustad Moe.

Kan bli problemer neste år

Ifølge seniorrådgiver Anna Cesilie Brustad Moe i NHO Trøndelag ble det gjort mange endringer i siste liten før de nye reglene ble vedtatt.

- Helsesektoren skulle få en særskilt ordning, men i siste runde ble det vedtatt at regelverket skulle gjelde alle bransjer. Dette ble ikke det sendt på høring eller konsekvensutredet, sier Moe.

- Alle er forkjempere for fast ansettelse, men noen ønsker mer fleksibilitet. Dette handler om å fange det akutte behovet som oppstår ved sykefravær og ved ferieavvikling for å sikre forsvarlig bemanning, sier Moe.

Hun påpeker at dette ikke er et problem i år, men kan bli det neste år, hvis loven har trådt i kraft innen den tid.

- Forstår ikke NHOs bekymring

LO er derimot fornøyd med endringen i arbeidsmiljøloven, da dette gir større forutsigbarhet for arbeidstakerne, ifølge distriktssekretær Kristian Tangen i LO Trøndelag.

foto
Distriktssekretær Kristian Tangen i LO i Trøndelag er fornøyd med endringene i arbeidsmiljøloven.

- Å ikke ha lønn mellom oppdrag er ingen verdig situasjon for noen. Endringen er et viktig bidrag til arbeidsfolks rett til ei fast lønn å leve av, samt et ryddig og forutsigbart arbeidsliv, sier Tangen.

Han forstår ikke NHOs bekymringer om at bemanningsbransjen blir innskrenket.

- Vi tror hele og faste stillinger er det beste i alle sektorer. Vi har fått arbeidsmarkedet til å fungere godt tidligere også, sier Tangen.

LES OGSÅ: En sykepleier må jobbe seks dager mer i året på grunn av «15 minutter'n»