Industribygda Follafoss, lengst inne i Trondheimsfjorden, nyter godt av at Salmar satser stort på oppdrettslaksens første levemåneder.

LES OGSÅ: Trodde aldri at hjørnesteinsbedriften ville gjenoppstå

I fjor høst var første byggetrinn ferdig i en omfattende opprusting og utvidelse av det landbaserte smoltanlegget. Et nybygg med 21 enorme kar ble tatt i bruk i september 2017. Anlegget kostet 300 millioner kroner og førte til nesten en dobling av smoltproduksjonen. I juni i år begynner arbeidet på byggetrinn to. Da skal deler av det gamle anlegget rives og erstattes med nytt.

300 pluss 150 millioner

- Andre byggetrinn skal stå klar til produksjon i november 2019. Prislappen vil bli rundt 150 millioner kroner, forteller Ivan Alstad, produksjonssjef ved Salmar Follafoss. Når smoltfabrikken står helt ferdig, vil Salmars investeringer i Follafoss summere seg til 450 millioner kroner. Salmars nest største smoltanlegg, Gjøvika i Tranøy på Senja, ble åpnet av statsminister Erna Solberg i mai i fjor. Der har Salmar investert 600 millioner kroner.

foto
Ny bro: Ivan Alstad, produksjonssjef ved Salmar Follafoss har ansvar for at det blir avkastning fra oppdrettskonsernets investeringer på 450 millioner kroner i smoltfabrikken innerst i Trondheimsfjorden. Et nytt smoltanlegg som åpnet i fjor høst inkluderer en bro over elva Folla.

Viktig startfase

- Til sammen på våre to største smoltanlegg vil det i løpet av noen år være investert over en milliard kroner. Oppdrett er blitt veldig kapitalkrevende. God fiskehelse er helt avgjørende for oss. Derfor er startfasen i smoltanleggene svært viktig, sier Trond Tuvstein, finansdirektør i Salmar.

LES OGSÅ: Gustav Witzøe var kandidiat til Årets trønder

Han legger til at Salmar ønsker en helintegrert verdikjede, fra rognkorn i den ene enden, til slaktet og bearbeidet laks i den andre. Salmar er selvforsynt med smolt. Foruten Follafoss i Verran i Trøndelag og Senja i Troms, er Kjørsvikbugen i Aure, de største leverandørene av smolt, også kalt settefisk og smålaks. Follafoss er aller størst.

Leverer smolt hver uke

Fra 20. februar og frem til november, vil Ivan Alstad og hans 21 Salmar-kolleger i Follafoss hver uke ta imot en brønnbåt som frakter smolten fra Follafoss i Trondheimsfjorden til merder i sjøen ved kysten. En tredel av all Salmar-laks er klekket og har hatt sine første levemåneder i Follafoss. Da den mye omtalte havmerden ved Froan ble fylt med smolt i fjor, kom de fra dette landanlegget.

LES OGSÅ: Slik skal Trøndelag brødfø verden

- Vi ser frem til vi kan begynne sesongens leveringer. Smolten vi har i kar legger på seg 60 tonn hver uke. For å ha plass til vekst, må vi derfor sende vår produksjon videre til neste ledd i verdikjeden, sier Alstad.

Han har jobbet i Salmar Follafoss siden 2003. Smoltanlegget har konsesjon for å klekke og fore frem 20 millioner smolt hvert år. Nå skal produksjonen økes, men ikke antall smolt.

foto
Stort til smått: Det er store dimensjoner over de nyeste karene for smoltproduksjon i Salmars fabrikk i Follafoss. Bygget som sto ferdig i setember 2017 har tilsammen 21 kar av denne størrelsen.

Lenger på land

- Det skjer en utvikling der smolten skal være lenger på land før den settes i sjøen. Tidligere har vi levert smolt på 80 gram. Da har smolten vært foret i seks måneder. Når vi beholder fisken i to måneder til, vil laksen ha vokst til 250 gram. Dét vil fremover være størrelsen på fisk som skal settes i sjøen, sier Alstad.

Laks vokser ekstremt raskt i et smoltanlegg. Alstad forteller at laksen i starten legger på seg seks prosent av sin egen kroppsvekt hver eneste dag. Derfor går det også med store mengder fôr. Hver uke får smoltanlegget i Follafoss levert mellom 50 og 55 tonn fôrpellets.

Gjenbruk

I tillegg til at smoltfabrikken i Follafoss er viktig i Salmar, er den også eksempel på vellykket samarbeid mellom nabobedrifter. Salmars nybygg ligger ved siden av papirmassefabrikken, som er hjørnesteinsbedrift i Follafoss. Smoltanlegget utnytter varmen i avløpsvannet fra papirmassefabrikken MM Karton Follacell, som på sin side får rent vann i retur fra Salmar. For å produsere laksesmolt trengs ferskvann. Før vannet kommer inn i fabrikken, har NTE utnyttet det til å lage elektrisk kraft.

LES OGSÅ: Her kan du lese artiklene i serien «Trøndelag redder verden» om sjømatproduksjon i 2050

Nord-Norge

Smoltfabrikken på Senja forsyner Salmars matfiskanlegg i Troms og Finnmark med smålaks. Trond Tuvstein forteller at konsernet planlegger å bygge et eget slakteri i den nordligste landsdelen. I dag leier Salmar slakting hos konkurrenter. I Troms og Finnmark har Salmar matfiskproduksjon fra Harstad til Varanger.

- Det er bestemt at vi skal bygge, men ikke hvor det skal skje. Vi er i dialog med flere kommuner, sier Tuvstein.

Salmars slakteri og videreforedlingsanlegg på Frøya sto ferdig i 2011.