18. februar: Teknisk beregningsutvalg (TBU) la fram sin foreløpige rapport om prognosene for norsk økonomi.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi før oppgjøret starter.

22. februar: LOs representantskapsmøte. Vedtok kravene i årets lønnsoppgjør. Parats forhandlingsutvalg vedtok også sine krav.

LOs representantskap vedtok økt kjøpekraft for alle arbeidstakere som ett av kravene. LOs 25 forbund vedtok dette hovedkravet: Økt kjøpekraft gjennom generelle lønnstillegg og heving av tariffavtalenes lønnssatser.

– LO-medlemmene forventer økt lønn i år. De aller fleste bedriftene går godt, og våre medlemmer skal ha sin rettferdige del av veksten. Vi skal ha vår del av kaka, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

3. mars: NHOs representantskapsmøte. Vedtok sine posisjoner foran årets oppgjør.

Krigen i Ukraina skaper usikkerhet for norsk økonomi og danner et alvorlig bakteppe for lønnsoppgjøret. NHO mener bedriftenes konkurranseevne må styrkes.

– Vi trenger å styrke bedrifter, vi trenger å styrke arbeidsplasser og vi trenger ikke minst å sikre at man setter fart på den omstillingen norsk næringsliv står overfor gjennom det grønne skiftet, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB 3.mars.

9. mars: Frontfagsoppgjøret starter med kravoverlevering fra Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) til Norsk Industri (NHO).

Det er Parat (YS) og Fellesforbundet (LO) som skal forhandle med Norsk Industri (NHO) om lønnen til industriarbeiderne, i det såkalte frontfaget. Dette setter rammene for resten av lønnsoppgjøret i andre bransjer.

Parat-leder Unn Kristin Olsen sa nylig at norsk økonomi går bra, og at det nå er rom for reallønnsøkning og økt kjøpekraft.

– Vi registrerer at NHO-sjef Ole Erik Almlid ønsker å dempe forventningene til årets oppgjør med bakgrunn i usikkerheten som knytter seg til krigen i Ukraina. Det som nå skjer i Ukraina, og som rammer det ukrainske folket, er forferdelig, men gir så langt ingen grunn til at norske arbeidstakere ikke skal kreve sin del av verdiskapningen vi som arbeidstakere bidrar til her i Norge, sa Olsen til NTB nylig.

16. mars: Forhandlingsfrist for frontfaget.

5. april: Oppstart oppgjøret i Spekter-området.

6. april: Forhandlingsstart KS.

20. april: Forhandlingsstart Oslo kommune.

30. april: Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune.