- For Kjeldstadkonsernet har dette stor betydning. For sagbruket vårt på Støren alene utgjør eiendomsskatten på maskiner og tilbehør rundt 250 000 kroner i året. I tillegg har vi et sagbruk i Selbu og et høvleri i Levanger som til nå har vært omfattet av denne delen av eiendomsskatten, sier daglig leder i Kjeldstad Holding, Rune Johnsen.

Sagbruket i Selbu fikk i 2015 beregnet en årlig eiendomsskatt på over 800 000 kroner basert på verdiene av maskinene og tilbehøret som brukes til blant annet tømmerinntak, saging og sortering av tømmer og videreforedling av trematerialene.

Selv om bedriften i Selbu har fått lov til å benytte en beregningsmetode som gjør at de har unngått deler av eiendomsskatten de siste årene, er de årlige besparelsene for bedriften beregnet til rundt én million kroner i et normalår.

- Vår bransje har i en årrekke slitt med lav inntjening, og eiendomsskatten har gjort et dramatisk innhogg i vår lønnsomhet. Vi føler at vi nå får gjennomslag etter en årelang kamp, sier Johnsen.

Her kan du også lese hva Trøndelag forlangte før budsjettet ble lagt frem torsdag

Gjelder fra 2019

Den konkrete endringen regjeringen går inn for i statsbudsjettet for 2018, er å fjerne eiendomsskatten for «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner» fra og med 2019. Denne skatten tilfaller i dag kommunene. Slik den er innrettet, kan den kreves inn for maskiner i for eksempel en fabrikk så lenge de anses som integrert i anlegget.

Denne ordningen har tidligere skapt diskusjoner mellom bedrifter og kommune når man skal fastsette skatten, fordi man har måttet bruke skjønn på hvilke maskiner som regnes som integrert i anlegget, altså står der på permanent basis, og hvilke som ikke gjør det. Maskinene som ikke er regnet som integrert har nemlig ikke vært gjenstand for eiendomsskatt.

- Å fjerne eiendomsskatten på maskiner og tilbehør vil gi store lettelse for industrien og vil medvirke til å trygge arbeidsplasser, seier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

- Viktig for næringslivet

NHO er svært fornøyd med forslaget. Regiondirektør for NHO i Trøndelag, Tord Lien, mener endringen vil styrke norsk næringsliv.

- Dette er en skatt som har ført til mange rettssaker, rett og slett fordi det har vært uklarheter rundt hva som skal være med i grunnlaget for skatten, og ikke. Nå får vi mer forutsigbarhet for bedriftene, og også for utenlandske investorer, og det er viktig, sier Lien.

Han viser til at det før sommeren var et flertall i Stortinget for endringen.

- Det er en bred oppfattelse vi trenger å styrke norsk industri gjennom mer bruk av automasjon og roboter. Da må det investeres i dette, og det vil det bli lettere å gjennomføre disse investeringene med denne skatteendringen, sier Lien.

Fortsatt skatt på vann- og vindkraft

Endringsforslaget innebærer også at kategorien «verk og bruk» forsvinner når man skal beregne eiendomsskatt. I denne kategorien har også vann- og vindkraftanlegg hørt til under.

Regjeringen presiserer imidlertid at vindkraftanlegg, vannkraftanlegg og anlegg som er omfattet av særskattereglene for petroleum, ikke påvirkes av endringsforslaget. Dette er en viktige inntektskilde for mange kommuner som beholdes, til tross for endringen.

Frykter mer eiendomsskatt på bolig

Selv om bedriftene jubler over forslaget, vil det føre til mindre inntekter til kommunene hvis Stortinget vedtar endringen. For at ikke overgangen for kommunene skal bli altfor brå, foreslår regjeringen at den nevnte eiendomsskatten utfases over fem år. Det betyr at den ikke får full virkning før i 2024.

Samtidig frykter Siv Jensen og regjeringen at kommunene vil kompensere for tapet av skatten gjennom kraftige økninger i eiendomsskatten på blant annet hytter og boliger.

I forslaget forslår derfor regjeringen å skjerme innbyggerne mot raske økninger i eiendomsskatten ved å halvere grensen for maksimal eiendomsskatt fra 2 promille, til 1 promille for det året skatten blir innført. Satsen skal også bare kunne økes med 1 promille i året, ikke 2.

Her kan du lese alle sakene som Adresseavisen har prioritert i dekningen av statsbudsjettet.

foto
Daglig leder i Kjeldstad Holding og Støren treindustri, Rune Johnsen Foto: Morten Antonsen