Bergensregionen ble rangert klart høyest i rapporten Deloitte laget for Olje- og energidepartementet, men likevel valgte regjeringen å plassere det nye investeringsselskapet i stavangerregionen.

Administrerende direktør Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NITR) mener rapporten inneholder faktafeil som svekket Trondheims stilling, men tror uansett ikke at beslutningen ville blitt noe annerledes.

- De hadde tydeligvis bestemt seg for at det skulle ligge i Stavanger, uansett hva rapporten sa, sier Rian til Adresseavisen.

Rangert

Samtidig som olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) offentligjorde beslutningen, ble også den tidligere hemmeligstemplede rapporten fra Deloitte lagt ut.

Trondheim, Bergen og Stavanger og regionene rundt var de tre aktuelle stedene for lokaliseringen av selskapet, og i rapporten blir de rangert basert på kriteriene investeringsmiljø, næringsliv og forskning.

De tre kriteriene tillegges forskjellig vekt i vurderingen. Investeringsmiljø vektlegges med 45 prosent, mens næringsliv og forskning vektlegges med henholdsvis 35 og 20 prosent.

Kapital

Ifølge rapporten er investeringsmiljøet i trondheimsregionen det klart minste målt i forvaltningskapital. Det pekes på at miljøene Trondheim forvalter drøyt syv milliarder kroner, mens Stavanger og Bergen har en en forvaltningskapital på henholdsvis 49,4 og 23,5 milliarder.

Det stemmer ikke med tallene som NITR sendte over til Deloitte i slutten av januar. Der peker de på at investeringsmiljøene i regionen har en forvaltningskapital på 27,4 milliarder kroner, og rundt 100 ansatte.

Berit Rian reagerer blant annet på at Deloitte ikke har tatt med tall for investeringsselskapet Kverva, som forvalter formuen til Salmar-gründer Gustav Witzøe. Hun mener dessuten at rapporten ikke gir et riktig bilde av styrken i næringslivet i trondheimsregionen.

- Dette er en politisk beslutning, og vi ønsker miljøet i Stavanger lykke til. De får spørre om hjelp hvis de trenger det, sier Rian.

- Forskjellige definisjoner

Daglig leder Helge Moen i Kverva sier at de ikke har blitt kontaktet av Deloitte, men at de i tilfelle ville svart at de har en forvaltningskapital på fire til fem milliarder kroner. Da tar Moen ikke med Kvervas eierandel på 53,4 prosent i det børsnoterte oppdrettsselskapet Salmar, som alene er verdt over 13 milliarder kroner med dagens aksjekurs.

Partner Andreas Enger i Deloitte sier at de mottok tilleggsinformasjonen fra NITR etter at rapporten var ferdigstilt, men før den hadde blitt overlevert Olje- og energidepartementet.

Ifølge Enger var det her benyttet en vesentlig bredere definisjon i beskrivelsen av forvaltningskapitalen enn det Deloitte brukte i sin analyse.

- Dersom vi skulle brukt denne summen for Trondheim ville vi samtidig måtte ha oppjustert tallene for de andre byene vesentlig for å etablere sammenlignbare tall. Skagenfondene, som er et av landets ledende aksjeforvaltningsmiljøer, er for eksempel ikke tatt med i tallene for Stavanger. Vår vurdering er at den avgrensningen vi har gjort til fond som har som hovedvirksomhet å gjøre direkteinvesteringer på vegne av andre, er den definisjonen som er mest relevant for det nye fornybarfondet, sier Enger.

- Helhetsvurdering

Terje Søviknes sa at en «helhetsvurdering» lå til grunn da han offentliggjorde beslutningen torsdag formiddag.

- Vi valgte Stavanger ut i fra en totalvurdering av det vi mener er særdeles viktig for denne type investeringsselskap. Denne regionen har vært flink på å drive fram teknologiutvikling i olje- og gassbransjen. Det tror vi er en god egenskap vi også kommer til å dra nytte av i oppbyggingen av dette selskapet, sa Søviknes til Stavanger Aftenblad under kunngjøringen.