Tine Hunt (30), medgründer av Glucoset som har utviklet en sensor som gjør det mulig å måle blodsukker kontinuerlig i kritisk syke, sto for litt under ett år siden på scenen på Studentersamfundet. Ordfører Rita Ottervik overrakte henne Ung innovasjonspris og en sjekk på 200 000 kroner.

Ung Innovasjonspris er en nasjonal konkurranse rettet mot kvinnelige entreprenører, særlig innen teknologi og realfag. Hensikten med prisen er å løfte frem kvinner som lykkes, og bidra til å gjøre innovasjonene deres enda mer synlig.

Hunt er utdannet bioingeniør og ble gründer da faren hennes døde av at blodsukret ble for lavt.

Ung innovasjonspris har blitt delt ut ti ganger, og Ottervik selv tok initiativet til prisen. Ung Innovasjonspris skal gå til en kvinnelige forsker, oppfinner eller gründer som er fremragende i sitt felt og som er under 40 år.

- Før var gründere godt voksne mannfolk, sa ordførere fra scenen under Innovator 2016, som også blir kalt gründernes Oscar-fest.

Prisvinner: Tine Hunt, bak firmaet Glucoset vant prisen på 200 000 kroner, på en seremoni på Studentersamfundet i fjor.

Vil videreutvikle seg selv

Torsdag forrige uke var det Hunt som tok ordet. Hun inviterte kvinnene i Girl Geek Dinners, samt noen håndplukkede menn, hjem til seg selv på sommerfest. Under middagen kunne hun fortelle om en overraskelse.

God stemning: Nina Beate Solberg Susegg og Tine Hunt på sommerfesten til Girl Geek Dinner.

- Jeg har valgt å gå fra Glucoset, men da ble det uenighet om pengeprisen var til meg eller selskapet. Det viste seg å være en personlig pris, og noe av beløpet vil jeg bruke på coaching. Jeg ser stor verdi av å videreutvikle meg selv i en verden hvor det er viktig å være fremoverlent og sulten på ny kunnskap. 50 000 kroner vil jeg derimot gi til Girl Geek Dinners. Det vil gi nettverket en mulighet til å leie inn motivatører, kvinnelige forbilder og foredragsholdere vi ikke har råd til i dag. Vi er en organisasjon med flat struktur og hvor alle tilbyr tjenester gratis, vi har ikke engang bankkonto, sier Hunt. Det må kvinnenettverket nå åpne.

I talen sin fortalte Hunt hvorfor hun gir bort en del av prisen.

- Jeg er selv aktiv i Girl Geek Dinners og nettverket har gitt meg så utrolig mye tilbake. Det er givende å møte så mange spennende mennesker, og å være en liten del av noe stort, som gjør at jeg tørr å prøve noe nytt, sier Hunt.

Viktige kvinnelige forbilder

At Hunt selv har forlatt egen gründerbedrift forklarer hun på denne måten:

- Jeg ble kjent med Checkware, nettopp gjennom Girl Geek Dinners. Fra dem fikk jeg et jobbtilbud jeg ikke kunne la gå fra meg. Før jeg sluttet i Glucoset var jeg med på å ansette nye folk, som nå har tatt min plass i selskapet, sier Hunt som etter sommerferien begynner i teknologiselskapet Checkware som tilbyr digital pasientmedvirkning.

At hun selv fikk et jobbtilbud gjennom nettopp Girl Geek Dinners mener hun sier noe om hvor viktig nettverket er.

- I et veldig mannsdominert teknologimiljø er det viktig å ha kvinnelige forbilder, ha noen å lene seg på og snakke med. Hvordan få unge jenter til å utdanne seg innen et mannsdominert miljø? Det er så fort gjort å bli tilsidesatt, ikke bli sett. Da jeg fikk innovasjonsprisen av ordføreren på scenen, så var jeg selvfølgelig stolt. Men det var etterpå, da jeg møtte en gjeng med jenter på 15 år at jeg virkelig skjønte verdien av prisen. De hadde begynt på entreprenørlinjen ved videregående skole, og hadde stjerner i øynene og så på meg som et forbilde. Da ble jeg stolt! De spurte om jeg hadde noen råd til dem. Jeg sa til dem at de ikke trenger gå den samme veien som alle andre, finn isteden ut hva som er viktig for nettopp deg og omgi deg med folk som støtter deg. For du kan få til hva som helst!

Teknologi for og med begge kjønn

- Dagens jenter på 15 år, vil de møte kjønnsforskjeller når de kommer ut i arbeidslivet?

- Ja, mest sannsynlig er det en skjevfordeling da også, sier Hunt og har et dagligdagseksempel på hvor viktig det er med begge kjønn når ny teknologi skal utvikles.

- Da Applewatch ble lansert kunne den måle så å si alt, men ikke menstruasjon, selv om det er en biologisk faktor som er lett å måle. Hvorfor skjedde det? Jo, fordi det bare var menn som var med å utvikle klokken. Dermed ekskluderte Apple halvparten av verdens befolkning .