Det vil fra fredag morgen være mulig både for medier og privatpersoner å søke i Skattelistene for 2016. De fleste medier, inkludert Adresseavisen, vil gjøre et journalistisk arbeid på skattelistene, og skattedetaljer på individnivå vil være tilgjengelig.

Allerede torsdag er imidlertid makrotallene klare. Det vil si, hvor mye den samlede befolkningen har betalt i skatt, hvor mange som skal ha igjen på skatten, og hvor mange som må betale restskatt.

Trønderne får igjen milliarder

I Sør-Trøndelag får totalt 190 000 skattytere igjen en samlet sum på rundt 2,2 milliarder kroner, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Det er et snitt på rundt 12 000 kroner per person.

I Nord-Trøndelag får 83 000 personer igjen til sammen 936 millioner kroner, et snitt på i overkant av 11 000 kroner per person.

Mange må betale restskatt

Det er imidlertid ikke alle som er like heldige. Til sammen må rundt 59 000 personer i de to trønderfylkene betale restskatt.

41 000 av disse befinner seg i Sør-Trøndelag, og gjennomsnittssummen på restskatten deres er 32 000 kroner per person. I Nord-Trøndelag må rundt 18 000 personer betale i snitt 22 000 kroner hver i restskatt.

Nordmenn betalte 490 milliarder i skatt

Det samlede skatteoppgjøret for landet viser at 4,2 millioner personlige skattytere i Norge betalte til sammen 490 milliarder i skatt i 2016.

I tillegg til de 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende, har 305 000 selskaper betalt til sammen 130 milliarder kroner i skatt, opplyser Skatteetaten i en pressemelding.

Etaten melder at åtte av ti lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i gjennomsnitt fikk tilbake 12 500 kroner på skatten i 2016. Det vil si at rundt 3,2 millioner personlige skattyterne har fått nesten 40 milliarder kroner igjen på skatten.

Samtidig har nær 750 000 måtte betale restskatt på til sammen 23 milliarder kroner, et gjennomsnitt på 31 000 kroner.

- Trenger ikke å klage

Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft ved årsskiftet bestemmer hver enkelt selv grunnlaget for skatt når man oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen.

Dette medfører at dersom man oppdager feil på skatteoppgjøret i etterkant, er det ikke lenger nødvendig å sende en klage til skatteetaten.

- I de aller fleste tilfeller trenger du ikke lenger å klage for å endre skatteoppgjøret. Hvis du oppdager at opplysningene i skattemeldingen er feil, skal du endre selv slik at skatteetaten kan beregne riktig skatt, sier kommunikasjonsdirektør i skatteetaten, Mariken Holter.

Hun opplyser at endringer gjøres ved å gå til skatteetatens nettsider, og logge inn på skattemeldingen på vanlig vis.

Siden oktober i fjor er det foretatt over 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no.