Her trener Ørland-soldatene for Mali-oppdrag

Norge kan bli del av en multinasjonal styrke som veksler på å fly forsyninger i det afrikanske landet.

De beste: - Vi har godt motiverte og godt trente folk som ser frem til å reise, sier sjef for den norske styrken, oberstløytnant Rune Støtvig. Han trekker frem vaktmannskapene fra Ørland hovedflystasjon som de beste i Norge til jobben.  Foto: Dan Ågren

Ørland: Det bekrefter oberstløytnant Rune Støtvig detasjementsjef for det norske FN-bidraget som er på plass i landet i januar.