Klinikkene må kutte 100 millioner

Fredag vedtas det at klinikkene ved St. Olav må kutte 100 millioner kroner. Også psykiatrien blir pålagt kutt, men mindre enn andre deler av sykehuset.

Klinikkene ved St. Olavs Hospital må kutte 100 millioner av innsparingskravet på 250 millioner. 

Fredag blir nytt, trangt budsjett vedtatt ved St. Olavs Hospital. Utfordringen, som det heter, er på 250 millioner kroner, etter at rammebetingelsene ble kjent i statsbudsjettet. 100 millioner kroner i kostnadskutt blir tatt på de ulike sykehusklinikkene. Det er der smertegrensa ligger, mener sykehusdirektør Nils Kvernmo.