Mest spenning rundt økonomi og lærerutdanningen

Flertallet av fagmiljøene i nye NTNU ønsker en faglig organisering omtrent som i dag. Det mest spennende er om økonomi og lærerutdanning blir egne fakulteter.

Med måte: Hovedtillitsvalg Øystein Risa (t.h.) i Tekna råder rektor Gunnar Bovim til ikke å gjøre for store endringer i fakultetsstrukturen. 

Rådet fra flertallet av fagmiljøene er at NTNU fortsatt skal ha syv-åtte fakulteter.