Folk:

Vil gi lærerne frihet

– Det tjener ikke det norske samfunnet å lære opp elever til å primært å løse oppgaver på tester.

Jubilant: Professor Gunn Imsen runder 70 år og går av med pensjon 31. august.  

Professor Gunn Imsen fyller 70 år 11. juni og blir pensjonist i september. Men hun kommer ikke til å slutte å engasjere seg i norsk skolepolitikk.