Ber revisjonen granske også Waage og andre involverte

Kontrollkomiteen har bedt om to revisjonsrapporter: Én om habilitet og én om det etiske regelverket. - Naturlig at jeg nevnes med navn, sier Geir Waage.

Får spørsmål: Kommunerevisjonen er blitt bedt om å se nærmere på Geir Waage. Her er han fotografert i forbindelse med Aps gruppemøte i rådhuset der Rune Olsø forklarte seg for sine kolleger i forrige uke.  

Waage sier han vil stille opp for kommunerevisjonen og eventuelt også kontrollkomiteen.