Tydal stenger skuterløypene

Søndag ettermiddag ble det full stopp for skuterkjøring i Tydal. Nå er reinen på vandring i fjellet.

Populært: Mange har benyttet påsken til å dra på skutertur i Tydal. 

- Etter henstilling fra reinbeitedistriktene har vi nå stengt både rekreasjonsløypene og isfiskeløypene. Vi er usikker på hvor lenge dette vil vare, men vi tror at noen av løypene vil bli åpnet igjen i løpet av et par dager, sier Heidi Horndalen, rådmann i Tydal kommune.