Velkommen til «nye» Trøndelag

Test deg selv. Vet du hva uttrykk som «balat», «kobbklys» og «golokt» betyr?

Golokt: Klarer du å gjette hva det betyr?  

Nå nytter det ikke lenger å si at du er nord- eller sørtrønder. Her er 20 trønderske uttrykk du bør kunne som nyinflytter i den nye fylket (og vi er på en måte alle sammen nyinnflyttere i fylket - enten vi har bodd her hele livet eller ikke).