Kommentar:

Gode byer trenger spor av fortid

- Riv skiten, sa politikerne på 60- og 70-tallet. Nå sier de det igjen.

Bevaring: Et alternativ for Kjøpmannsgata 36 er å bevare selve gården og bygge rundt. 

De ville legge motorvei over Bakklandet. Ilsvikøra var truet. Trehusene på Sanden og Hospitalsløkkan også, og Svartlamoen lå tynt an helt opp til vår egen tid. De rev Vollan kretsfengsel og anla parkeringsplass i stedet. De rev Agnar Mykles barndomshjem, de rev Mellageret og bygget Olavskvartalet i stedet.