En kraftprestasjon

Utmattende intenst mestermøte i musikk, bilder og dialoger.

Spektakulært: Mamma (Hildegunn Eggen) og Terje (Kenneth Homstad) små- og storkrangler på Carl Frode Tillersk vis, mens Boya Bøckmans videoverden og Motorpsychos musikk konkurrerer om oppmerksomheten i «Begynnelser». 

«Begynnelser» begynner med slutten. I en videosekvens følges en personbil langs E6 i Nord-Trøndelag. Bilen skjærer over i motsatt kjørefelt og møter et vogntog. Det er ingen tilfeldighet.