Disse pensjonistene kan å locke, poppe og bounce

Hver onsdag samles en gjeng med pensjonister for å danse hip hop.

Hip hop: Dansegruppen som har fått har fått navnet Golden Age, trener hver uke på Kultursenteret ISAK. 

Høsten 2016 oppfordret Den Kulturelle Spaserstokken byens seniorer til å bli med på et pilotprosjekt med hip hop-dans. 12 deltakere ble valgt ut til å være med på et 12-ukers kurs med en profesjonell danseinstruktør.