- Vi tar saken til retten, om nødvendig

Naboene til Rosendal Teater klager bygningsrådets vedtak inn for fylkesmannen.

Stort tilbygg: I 2019 skal «nye» Teaterhuset Avant Garden stå ferdig i Innherredesveien i Trondheim. Teatret flytter inn i de gamle lokalene til Rosendal Kino, og det skal bygges et stort tilbygg mot øst. Tilbygget skal romme en scene, en prøvesal og kontorer i tillegg til den eksisterende scenen i det gamle bygget.  

Planene for utbygging av Rosendal Teater har blitt møtt med heftige protester fra de nærmeste naboene, og saken har vært utsatt flere ganger.