Plump avskjed på Sverresborg

Amatørskap, plump underbuksehumor og spelklisjeer satt i effektivt system. Ikke rart Kongen av spel setter en stopper for tøvet.

Kongens nei: Kongen av Spel, Arnulf Haga, setter en stopper for videre spelaktivitet på Sverresborg. Olve Løseth og Mads Bones må betuttet ta imot befalingene. Men det skal de ha - Slaget på testiklestad gir seg mens det er på høyden. 

Men konservativ og selvhøytidelig, det kan en ikke beskylde «Slaget på Testiklestad» for å være.