- Jeg kjøper ikke argumentet om at vi bare har et regionalt nedslagsfelt

Trønderske kulturinstitusjoner er kritiske til forslaget om å bli overført fra stat til fylkeskommune. - Vi har også nasjonale oppgaver, sier Mist-direktør Suzette Paasche.

Kulturininstitusjonene i Trøndelag reagerer på forslaget om at de ikke lenger skal være et statlig, men et fylkeskommunalt ansvar. Mist-direktør Suzette Paasche sier det for Mists del vil utslette prinsippet om en armlengdes avstand. 

- Norsk døvemuseum, verdensarv Røros og å forvalte den norske musikk- og havbrukshistorien er viktige nasjonale oppgaver for oss, sier Suzette Paasche, direktør for Museene i Sør-Trøndelag (Mist).