Rått og ømt fra aids-kampen

Sex, død og kjærlighet blant aksjonister i kampen mot aids i Paris tidlig på 90-tallet. I pulserende og sanselig film om å bli sett.

Sterkt 90-tallsdrama: Arnaud Valois som fersk aidsaktivist i den franske Act Up-gruppen, i prisbelønte «120 slag i minuttet», om kjærlighet og sex på liv og død under aidsepedemien på 1990-tallet. 

I dag er det nok mange som har glemt eller neppe har hørt så mye om hvordan aidsepidemien preget samfunnet og offentligheten på 80- og 90-tallet. Siden 1981 antas det at ca. 35 millioner mennesker har omkommet av aidsrelaterte sykdommer. Siden slutten på 90-tallet ser sykdommen ut til å ha stabilisert seg, med færre smittede, samtidig som flere behandles og kan leve lenge med hivsmitte.