Strid om plassering av Otto Nielsen

Det er splittelse i kunstutvalget som har jobbet med Otto Nielsen-monumentet på Bakklandet.

De to som representer initiativtakerne i utvalget holder hardt på vedtaket fra i fjor sommer om plassering på Bakklandstorget. Alle kommunens fire representanter heller nå mot å plassere monumentet i Gåsaparken.