På visitas hjemme hos biskopen

Siden andre verdenskrig har biskopene i Nidaros bodd ved foten av Nidarosdomen.

Tor og Gunnhild Singsaas synes det er naturlig å åpne bispeboligen for byens befolkning.