Kommentar

Når britene går ut av EU, bør Norge gå inn

Storbritannia forlater EU. Det er stort. Det åpner, som Senterpartiet gjentar, nye muligheter. Men døren som åpnes er inn, ikke ut, av EU-samarbeidet.

Britene har forlatt EU, og da har Norge en gylden mulighet til å tre inn. 

Per i dag er Norge i realiteten underlagt EU, med unntak av landbruks- og fiskerinæringen. Prisen vi betaler for unntakene er at vi ikke har en stemme i EUs lovgivende organer. Vi har altså ingen stemme i EU foruten tungvint og lite effektiv lobbyvirksomhet.