Leder onsdag 6. juli 2016

Nødvendige endringer for flyktninger

Regjeringen la mandag frem forslag om å ta bort flere trygderettigheter som særbehandler flyktninger.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie presenterte forslagene til innstramminger for flyktninger og asylsøkere mandag formiddag. 

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ønsker at flyktninger skal ha samme vilkår som andre grupper. Dersom forslaget får flertall i Stortinget, vil flyktninger miste særrettigheter til blant annet alderspensjon og uføretrygd, og det vil bli stilt krav til lengre botid i landet.