Lakserikingene må betale for seg

En fisk som svømmer i ring skaper noen av de aller største formuene i landet. Det er ikke urimelig at lakserikingene også betaler for seg.

Frøya er landets rikeste kommune, målt i gjennomsnittlig skattbar formue per innbygger. Det er noen enkeltpersoner som trekker snittet mye opp, men Frøyas plassering viser også at lakseeventyret for alvor er i ferd med å prege landet. Frøya er landets største produsent og eksportør av laks, men også i en rekke andre kommuner i Trøndelag og langs resten av kysten er verdien av lakseoppdrett godt synlig i skattetallene.