Fripenn

Håpets natt

Märtha Louise vil antakelig bli glad for å høre dette fra en kynisk pressemann: I kveld bør vi alle, troende så vel som mistroiske og vantro, lytte til engelens budskap.

Frykt ikke: Jeremias har også formidlet et budskap som burde vært rammet inn og plassert på skrivebordet til hver eneste redaktør og kommentator, skriver Omdal. Og det er dette: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»  Foto: Halldis Nergaard

Profeten Jeremias bygget dessverre mye av sin karriere på å skremme livslysten ut av leserne. Hans velformulerte og dype pessimisme har gitt opphav til uttrykket «jeremiade», som ifølge leksikonet er en betegnelse på «moralistiske tekster som fordømmer et samfunn for dets ondskap og ugudelighet, og spår dets sammenbrudd og elendighet.» Eller vanlig journalistikk, som vi kaller det på desken. Men Jeremias har også formidlet et budskap som burde vært rammet inn og plassert på skrivebordet til hver eneste redaktør og kommentator: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»