Fripenn

Skuffende optimisme

Noen går til flasken med sin sorg. Sylvi Listhaug går til Facebook med sin skuffelse. Bedrøvelige syn, begge deler.

Dette bør bli folkelesning, skriver Omdal. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mottok onsdag utredningen om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger. Professor Grete Brochmann har ledet utvalget. 

Da tilstrømningen av flyktninger for et drøyt år siden var på sitt høyeste, ble professor Grete Brochmann bedt av innvandrings- og utkastingsminister Sylvi Listhaug om å utrede «hvordan innvandringen kan føre til større økonomisk, sosial, kulturell og verdimessig ulikhet». En ganske bestemt føring, med andre ord.