Det er du, din fossilgjøk, som må betale!

Suksessen med elbiler går ut over alle som suser rundt i en bil som fortsatt spyr ut klimafæl eksos.

Bom i betalingen: Bompenger, som her fra bomstasjonen ved Sluppenbrua, har en dobbel hensikt. De skal redusere biltrafikk, og de skal samle inn penger til gode formål. Når det blir flere elbiler og andre nullutslippsbiler, blir det vanskeligere å samle inn nok bompenger til bygging av veier, gang- og sykkelveier og til kollektivtrafikk. Illustrasjonsfoto. 

Alle elbilene har en pris. Bokstavelig talt. Norge har fått mye ros for en håndfast og virkningsfull politikk for å stimulere til økt bruk av elbiler. Avgiftsfritak og økonomiske og praktiske fordeler har også åpenbare ulemper, i tillegg til at det avslører små og store paradoks.