Signert

Et digitalt ordskifte

Er det mulig å forklare det digitale skiftet til en femåring?

Digital framtid: Fjellund barnehage bruker digital tavle for å utvikle barns språkferdigheter. Bati Tamiru og Hanna Wiborg Bolstad er ivrige brukere. 

- Hvorfor snakker man om det digitale skiftet som om det er noe nytt? Spør min mor. Hun jobber som lærer og mener det har startet for lenge siden.