Fripenn

Framtiden? Den står i kø hos NAV

De selvetjente kassene på Ikea og Coop fjerner ikke køene, de flytter dem bare til NAV.

Robotisering: Terskelen inn i arbeidslivet er blitt høyere, og den kommer til å bli hevet og hevet i årene som kommer. Utdanning og opplæring må holde tritt, men siden ikke alle er utstyrt med evner eller sosioøkonomiske bakgrunn til å lære det som trengs, vil flere stå utenfor når den digi tale arbeidsdagen virkelig tar til, skriver Fripenn-forfatteren.  Foto: Jens Søraa

Coop synes selvsagt det er Mega-kult: Med en skanner i hånden overtar kundene arbeidet for Linda i kassen. Er du medlem får du rabatt hvis du bruker de små håndholdte robotene. Varehandel er Norges mest utbredte yrke, med 157000 ansatte, men hvem har råd til å bry seg om deres jobbtrygghet hvis det gir elleve kroner i avslag på yoghurten å ta arbeidet fra dem?