Funkis i nabohagen

Funkisboliger popper opp i hagene. Nabokranglen øker. Byen vokser. Det samme gjør konfliktene når boligområder fortettes. Hvem ser det store bildet?

Fortetting, der nye boliger dukker opp i naboens hage, løser ikke utfordringene Trondheim har med en økende befolkning. Konfliktene øker, sæpreget forsvinner og det mangler hehetlige planer og oversikt når det bygges klattevis og delt, skriver Adresseavisens kommentator. Bildet er fra et tidligere byggeprosjekt på Tyholt i Trondheim. 

Et bygg her og et bygg der. På den måten forandres hele byen, uten at noen ser helheten og utviklingen over tid. Viljen til å bevare områdenes særpreg og til å bremse når naboen vil bygge i hagen, er for liten.