Signert

Et annerledes juleevangelium

Det skjedde i de dager at det utgikk befaling fra keiseren om at hele verden skulle innskrives i manntall, og deretter holde seg der de var innskrevet.

Juleevangelium: «Noen likte ikke det landshøvdingene sa. Dette er ikke humant, sa de, og gikk i gatene med fakler og ba landshøvdingene ombestemme seg», skriver Tor Langbach.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Landshøvdingene var enige i dette, men én landshøvding var tydeligere enn de andre, slik at det aldri var tvil om hva hun mente. Hun bar Kvitekrists kors, og hyllet visjonsfariseerne; de som stjal fra de fattige og beriket seg selv. De andre landshøvdingene holdt tann for tunge, nok for at ingen skulle forstå hva de egentlig mente. Og de brant røkelse, slik at de luktet godt, men røyken gjorde det også vanskelig å få øye på dem.