Gjestekommentar

Å reiseliv du slætte tid

Vi har en fantastisk evne til ikke å se de verdiene som gjør vår landsdel spesiell her i Trøndelag. Samtidig er vi flinke til å drive samfunnsutvikling etter Bonanza-metoden. Midt oppi dette skal vi bygge en reiselivsdestinasjon.

Gårdsturisme: Et tradisjonelt firkanttun som dette er viktig når man skal utvikle turisme. Hva hjelper det å stå på en gård som er omtalt i sagaene når det du ser rundt deg er herredsagronomens standardfjøs og enkleste typehus fra 1960-tallet?, skriver Daniel Johansen.  Foto: Jens Søraa

Det arbeides nå på spreng for å bygge reiselivsdestinasjonen Trøndelag. Opplevelsene for turistene skal utvikles i en landsdel hvor trønderlåner igjen rives i 1960-tallstempo, hvor de gamle gårdstunene i urovekkende takt erstattes av fabrikkanlegg i stål og plast. I naturområdene utenfor dette anlegges det vindkraftanlegg i enorme fjellparti, samt hundrevis av hyttefelt hvor husenes plassering i landskapet, og deres form og farge, blir til etter innfallsmetoden. Velkommen til ja-kommunenes Trøndelag. Her skal vi selge vår unike egenart.