Bosetting av flyktninger:

Midt-Norge tar imot flere enn kravet

De fleste midtnorske kommuner får snart spørsmål om å bosette enda flere.

Bosetter mange: Trondheim er en av de midtnorske kommunene som har sagt ja til særlig mange flyktninger. Programrådgiver Anja Skog sammen med Michael (t.h.) fra Eritrea som nylig er blitt bosatt i byen. Issaias Michael Derea fra Tolk Midt-Norge tolker på tigrinja. 

Kommunene i region Midt-Norge skal ifølge planen bosette 15,5 av flyktningene som kommer til Norge. Per september i år har kommunene vedtatt å bosette 17,2 prosent av flyktningene.